600 pct. prisforskel på samme varme

19. oktober 2015
600 pct. prisforskel på samme varme

Pas på abonnementet

.
Boligejere i Nykøbing Sjælland betaler godt 600 procent mere for at få opvarmet huset end boligejere i Svendborg. Det viser en opgørelse fra byggevirksomheden Cembrit og erhvervsorganisationen Dansk Byggeri, der samtidig peger på, at den økonomiske gevinst ved at energirenovere er vidt forskellig altafhængig af, om der er tale om et dyrt eller billigt område.

19. oktober 2015 Boligejere i Nykøbing Sjælland, der får fjernvarmen leveret af Annebergparken, betaler næsten 31.800 kroner om året for at opvarme et hus på 130 kvadratmeter. I den modsatte ende af skalaen ligger boligejerne i Svendborg, der kan få samme størrelse hus opvarmet af Svendborg Fjernvarme til knap 5.300 kroner. Det svarer til en prisforskel på 26.500 kroner eller mere end 600 procent.

Det konstaterer byggevirksomheden Cembrit, der er landets største leverandør af fibercement til tag og facade, og som sammen med erhvervsorganisationen Dansk Byggeri har analyseret fjernvarmepriserne på baggrund af den seneste prisstatistik fra Energitilsynet.

I Cembrit hæfter administrerende direktør Mogens Fisker sig ved, at den meget store forskel på fjernvarmepriser giver meget forskellige incitamenter til at energirenovere altafhængig af, om varmen er dyr eller billig i det pågældende lokalområde:

– Med så markante forskelle er det selvfølgelig vigtigt, at du som forbruger forholder dig til, i hvilket omfang det giver økonomisk mening at energirenovere i dit område. Bor du i et af de dyreste områder, så kan varmeregningen på 10 år løbe op i mere end 300.000 kroner, og det kan betale en hel del energirenovering af såvel tag som facade, siger Mogens Fisker.

I Dansk Byggeri påpeger økonomisk konsulent Maria Schougaard Berntsen, at fordelingen imellem fast abonnement og forbrugsafhængig pris er vidt forskellig fra område til område. Og den fordeling er ligesom varmeprisen også meget afgørende for, hvilken økonomisk gevinst der er forbundet med at energirenovere.

– I cirka hvert sjette fjernvarmeværk udgør den faste del af varmeregningen omkring halvdelen af den samlede pris, boligejerne betaler for opvarmning. Det betyder, at selv om du energirenoverer og derigennem halverer dit varmeforbrug, så falder din varmepris kun med en fjerdedel, fordi abonnementet er fast, og det er selvsagt ikke særlig tilfredsstillende rent økonomisk, siger Maria Schougaard Berntsen.

Hun oplyser, at langt størstedelen af landets omkring 420 fjernvarmeværker har et fast abonnement på mellem 20 og 40 procent af den samlede pris, som boligejerne betaler, og en sats i dette niveau trækker tiden ud, før energirenoveringen har tjent sig hjem.

– Energirenovering betaler sig naturligvis stadig på lang sigt, og der kan være andre incitamenter til at energirenovere end de rent økonomiske. Men uanset skal du være opmærksom på, om du bor i et område, hvor abonnementet fylder meget, for det går ud over din besparelse ved at reducere varmeforbruget, tilføjer Maria Schougaard Berntsen.

Stor CO2-synder
Mogens Fisker peger afslutningsvis på, at netop opvarmning af boliger tegner sig for en betydelig del af den gennemsnitlige danskers CO2-aftryk. Blandt andre har Energistyrelsen opgjort, at mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger.

– Og det vil uden tvivl være befordrende for reduktionen af vores opvarmningsrelaterede CO2-udslip med et stærkere og mere homogent økonomisk incitament til at energirenovere, lyder det fra Mogens Fisker

Fjernvarme tegner sig i dag for mere end 60 procent af varmeinstallationerne i Danmark, og den gennemsnitlige pris (vægtet gennemsnit) for at opvarme et hus på 130 kvadratmeter med fjernvarme er knap 12.900 kroner om året.

De 5 dyreste og billigste
Nedenfor fremgår de 5 dyreste henholdsvis billigste fjernvarmeværker.

Dyrest

Nykøbing Sjælland (Annebergparken)
31.792 kr.

Herlev
(Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning)
31.041 kr.

Randers SØ
(Uggelhuse-Langkastrup Kraftv.værk)
28.950 kr.

Svinninge
(Odsherred Varme)
28.294 kr.

Grevinge
(Odsherred Varmeværk)
26.470 kr.

Billigste
Ejby
(Ejby Fjernvarme)
7.325 kr.

Svendborg
(Svendborg Fjernvarme)
5.298 kr.

Gørløse
(Hillerød Varme Gørløse)
7.102 kr.

Skævinge
(Hillerød Varme)
7.120 kr.

Vissenbjerg
(Vissenbjerg Fjernvarme)
7.251 kr.

Prisen er baseret på et standardhus på 130 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.
Kilde: Energitilsynet og Cembrit.

Om Cembrit
Cembrit A/S med hovedsæde i Aalborg er datterselskab i den internationale Cembrit gruppe. Som en del af Cembrit Gruppen har Cembrit A/S tilpasset sig det globale markeds udfordringer og muligheder. Et element i denne tilpasning har været at flytte produktionen til fabrikker i udlandet, og Cembrit A/S er i dag et rent salgs- og rådgivningsselskab.

Cembrit gruppen har datterselskaber i 14 lande og er Europas næststørste og hurtigst voksende aktør inden for fibercementbaserede byggematerialer. Det er bl.a. i kraft af den position, at Cembrit arbejder strategisk med at udvikle anvendelsesmulighederne for fibercement og dermed udvide det totale marked for byggematerialer i fibercement.

Se mere om Cembrit her