Åbning af Østerå: etapen fra Åparken til Gabriel

9. juni 2024
Åbning af Østerå: etapen fra Åparken til Gabriel
Perspektiv parken – udarbejdet af SLA

En stor del af Østerå er allerede åbnet – senest i Karolinelund. Nu starter næste og sidste etape, som strækker sig fra Karolinelund gennem det tidligere godsbaneareal til Gabriel.

Anlægsarbejderne på strækningen vil finde sted fra juni 2024 frem til slutningen af 2026. Arbejdet vil blandt andet omfatte en lokal grundvandssænkning, udgravning, terrænbearbejdning, ramning af spunsvægge og betonpæle samt etablering af nyt indløbsbygværk, hvor Østerå og Vestre Landgrøft samles og hvor Østre Landgrøft fortsætter under Østre Allé og videre i det allerede åbne å-systemet gennem Håndværker-kvarteret.

Projektet kommer blandt andet til at berøre arealet på hjørnet mellem Jyllandsgade og Sønderbro, der er blevet benyttet af mange til parkering, selvom arealet ikke officielt er en parkeringsplads. Arealet er delvist ejet af ejendomsselskabet Stella5 og Aalborg Kommune.

Åbningen af Østerå i sit eget forløb bidrager til at give Aalborg en ny og rekreativ forbindelse, og samtidig skaber åbningen af åen en større kapacitet for afledning af regnvand i hele Østerås opland, så Aalborg står mere robust overfor fremtidige ekstreme regnhændelser, som der forventes stadig flere af i takt med klimaændringerne.

– “Der er store klima- og miljømæssige fordele ved at gennemføre en adskillelse af Østerå og de to landgrøfter. Vandkvaliteten vil være i top i hele Østerå, når de sidste områder er kloaksepareret, og åen vil blive stabil med et godt fald på over 2 meter fra Gabriel til Limfjorden”, udtaler råd-mand i By og Land, Jan Nymark Rose Thaysen og fortsætter:

– “Vand skaber liv – og ændringen vil give forbedrede levebetingelser og passagemulighed for forskellige arter af fisk og andre dyr, men “Åparken” får samtidig endnu mere at byde på til gavn for os alle, ligesom i Karolinelund, hvor mange borgere nyder de nye rammer med det blotlagte å-løb. Med åbningen af Østerå og udformningen af terrænet i Godsbanen bliver afvandingsforholdene i Aalborg By, Midtbyen, Håndværkerkvarteret og Kærby også forbedret, da Østerå fremover løber i et mere naturligt forløb og risikoen for oversvømmelser minimeres.”    


Læs mere om åbningen af Østerå på Aalborg Kommunes hjemmeside.