Aalborg, anno 2003

12. august 2013
Aalborg, anno 2003

.
Af Arne Lybech

August måned 2003 kunne man i det daværende blad, KVARTERNyt læse:
Tak for den sommer!
Ja, selv den største modstander af den danske sommer med dens vejrlig har vel måttet overgive sig i denne sommer. En sommer, hvor friluftsbadet har sydet af menneskeliv mange dage fra midt formiddag til sidst på eftermiddagen. Dage, hvor besøgstallet har ligget på mellem 2 og 3.000 gæster. De grønne områder med det afkølende vand i centrum har sørget for afslappende timer for alle aldre i børnene ferie. Ishytten har været flittigt besøgt med store køer.