Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013

12. august 2013
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013

.
Fra den 13.-21. september 2013 afholdes den første Bæredygtighedsfestival i Aalborg.
Festivalen sætter fokus på de bæredygtige tiltag, der foregår i Aalborg kommune med alt fra solceller, elbiler, urban farming, økologi, vindenergi til outdoor fitness, genbrugs-byttemarked osv.

Vil du også være med?
Flere idéer er stadig velkomne – jo mere forskellige – des bedre!
Events skal meldes til os inden den 14. august 2013 for at være sikre på, at det bliver en del af markedsføringen. Ring til Projektleder Anders Du Mont-Thygesen på 9931 2194 eller mail til adm-teknik@aalborg.dk

Hvad sker der til festivalen?
Festivalen skydes i gang den 13. september med Energy Day, som er Danmarks største forbrugeroplysningskampagne og konferenceforum for bæredygtighed, og den afsluttes med Økologisk markedsevent i Nordkraft. Herudover vil der være debataftener mellem politikere, besøg på virksomheder fra Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, konkurrencer om at lave økologiske retter, genbrugs byttemarked, initiativer fra AAU og UCN og meget mere.
Projekterne kan være alt lige fra en skoleklasse, som laver forløb om vindenergi, eller en børnehave, der sætter fokus på at spare vand. Det kan være de små tiltag i en privat husholdning til initiativer i virksomheder og forskning på universitetet. Kun fantasien sætter grænser!
Det kan du opleve til Bæredygtighedsmesse i Nordkraft d. 20/9-13:

Stimulastik gymnastik for babyer 2-12 mdr.
Ved at hjælpe børnene med at danne gode vaner fra fødslen – og dermed hjælpe dem til en bæredygtig adfærd – kan vi støtte dem til at opnå et aktivt liv fremadrettet og på den måde mindske deres risiko for diverse livsstilssygdomme. Børn elsker at bruge kroppen og får ekstra fart på udviklingen, når de bliver kropsligt stimuleret, så kom og få nogle sjove og lærerige oplevelser med dit barn. v/ Camilla Oxvig – Ergoterapeut og lægeeksamineret fysiurgisk massør.
Kl. 11.00-11.30: Stimulastik, 2-7 mdr.
Kl. 12.00-12.30: Stimulastik, 8-12 mdr.
Kl. 13.00-13.30: Stimulastik, 2-7 mdr.
Kl. 14.00-14.30: Stimulastik, 8-12 mdr.
Max 10 børn pr. hold. Tilmelding til camillaoxvig@hotmail.com eller duk op på dagen, og se om der er plads. Husk framelding, hvis du bliver forhindret!

Få inspiration til genbrug og redesign i boligen
Gitte Lacarriere er specialist i stilfuld indretning med genbrug. Kom til et 15 min’s foredrag ved Gitte og lær nogle tips og tricks til indretning i en bæredygtig stil under titlen: “Genbrug og redesign i boligen” Hele dagen vil Gitte vise, hvordan man kan folde bøger til flot dekoration til sit hjem.
Gitte holder 2 x 15 min.’s oplæg i løbet af dagen. Nærmere tidspunkt kommer snarest.

Bæredygtigt modeshow ved Fair to WEAR
Tidspunkt kommer snarest. Se desuden Fair to WEARs store udvalg af tøj hele dagen på messen.
Give a second life for wind turbine blades
SUNBY ApS has been redesigning valuable waste material to offer it a second life back into the society industries. Today, we wish to concentrate our efforts on developing intelligent reuse solutions for end-of-life wind turbine blades. We believe that the citizens of Aalborg will be an important stakeholder in this adventure. Therefore, involving you from the beginning of our design work appears obvious. We would like therefore to meet you and hear about your design ideas!
PlayMais event
PlayMais inviterer til, at børnene kan komme og lege med PlayMais sjove, kreative og bæredygtige legetøj. PlayMais bliver lavet af majs, vand og levnedsmiddel farve. Det er 100% biologisk nedbrydeligt og majsen bliver dyrket uden anden gødning end resterne fra majsen, når det har været igennem biogasanlægget.

Bydelsmødreprojektet
Bydelsmødre Social/Boligsocial Bæredygtighed.
Bæredygtigt partnerskab mellem AOF Nord og Hasseris Boligselskab i samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune og Sundby Hvorup Boligselskab og Bydelsmødre.
Bydelsmødre er kvinder, der bor i boligområder, hvor der findes mange nationaliteter. Bydelsmødrene gennemgår en uddannelse. Efter endt uddannelsesforløb bliver Bydelsmødrene frivillige, og de videregiver deres viden til andre kvinder i boligområderne. De vil støtte andre kvinder til at opdage og anvende egne ressourcer, der styrker kvinderne selv, deres børn og familier.

Bæredygtig affaldshåndtering
Workshop på bæredygtighedsmessen i Nordkraft. Kl. 11-17.
Made by Concept ønsker at sætte fokus på ressourcespild gennem bæredygtig affaldssortering samt nedsættelse affaldsmængden. Vær med til at skabe fremtidens håndtering af ressourcer på vores kreative workshop. Formålet er at skabe en tilgang til emnet ud fra forbrugerens synspunkt og gøre det let for alle aldre at deltage i den daglige håndtering af affald.
Læs mere om Made by Concept fimaets Facebookside