Aalborg Commitments Prisen 2013

28. august 2013
Aalborg Commitments Prisen 2013

.
Aalborg Kommune lancerer en bæredygtighedspris: Aalborg Commitments Prisen. Prisen skal i år gå til en virksomhed, som har markeret sig indenfor bæredygtighed. Indstil en virksomhed, som – du mener, fortjener prisen. Deadline 16. sept. 2013.

Målet med Aalborg Commitments Prisen er, at anerkende og synliggøre bæredygtighedsinitiativer.

For at få tildelt prisen skal flere af følgende kriterier være opfyldt:
der kan peges på vellykkede initiativer, som viser ansvar for og fremme af bæredygtighed.
initiativet er dækket af en af de ti temaer i Aalborg Commitments.
initiativet kan skabe engagement hos andre og større fokus på bæredygtighed i samfundet

Det er Aalborg Commitments, som lægger navn til prisen. Internationalt er Aalborg Commitments et redskab, som skal engagere kommuner og byer i bl.a. Europa til at arbejde for en lokal bæredygtig udvikling. 670 kommuner og byer har underskrevet Aalborg Commitments og signaleret, at de arbejder for en bæredygtig udvikling.

De 10 temaer i Aalborg Commitments:

1.Styring & Ledelse – dynamik i beslutningsprocessen og nærdemokrati.
2.Lokal ledelse for bæredygtighed – effektive ledelsesrutiner for bæredygtighed.
3.Naturlige fælles goder – beskytte, bevare og adgang til naturlige fælles goder.
4.Ansvarligt forbrug og ansvarlig livsstil – effektiv brug af ressourcer, bæredygtigt forbrug og produktion.
5.Planlægning og design planlægning og design til gavn for alle og med fokus på miljømæssige, sociale, økonomiske, sundhedsmæssige og kulturelle emner.
6.Bedre mobilitet, mindre trafik – transport, sundhed og miljø og fremme bæredygtig transport.
7.Lokal handling for sundhed – fremme sundhed og velvære.
8.Levende og bæredygtig lokal økonomi – skabe og sikre en levende lokal økonomi med arbejdspladser, der bygger på grøn omstilling.
9.Social lighed og retfærdighed – rummelige og støttende fællesskaber.
10.Fra lokal til global globalt ansvar for fred, retfærdighed, lighed, bæredygtig udvikling og beskyttelse af klimaet.

Indstillingen sendes til Lene M. Nielsen senest den 16. sept. 2013 på lmn-teknik@aalborg.dk

Prisen vil blive overrakt fredag den 20. september ved et stort arrangement på Nordkraft.