Aalborg får en tunnel ved Saxogade

30. maj 2024
Aalborg får en tunnel ved Saxogade
Visualisering tunnel. Udarbejdet af SLA

I forbindelse med udviklingen af Sygehus Nord og det omkringliggende område, skal der etableres en tunnel ved Saxogade. Tunnelen skal på sigt give adgang til og fra området for både biler og bløde trafikanter.

Etableringen betyder, at der fra maj til december 2024 vil være igangværende arbejder på Saxogade, som vil medføre ændringer i trafikken samt mulige støjende aktiviteter.

Det vil ikke være muligt at benytte den normale adgangsvej for gående for enden af Saxogade til Skt. Jørgens Gade, men der etableres en alternativ rute.

Grunden til, at tunnelen etableres allerede nu, er, at Banedanmark sideløbende er i gang med en med elektrificering og fornyelse af banen. 

– “Tunnelen etableres her i løbet af 2024, men når vi er færdige med arbejdet, bliver tunnelen lukket midlertidigt af, og tages først i brug, når Sygehus Nord er flyttet til Aalborg Universitetshospital. Når hospitalet er flyttet, starter omdannelsen og udvikling af området, men vi kender ikke den præcise tidsplan. Vi arbejder dog for, at der – lige så snart det er muligt – åbnes op for, at de bløde trafikanter kan benytte tunnelen, udtaler rådmand i By og Land, Jan Nymark Rose Thaysen.

Udviklings- og helhedsplanen for Sygehus Nord-området giver mulighed for en omdannelse af området fra nuværende sygehus og parkeringsplads til et blandet byområde med en markant grøn karakter og med høj grad af bevaring af bebyggelse. Et bærende princip for helhedsplanen er en åbning af området mod omgivelserne – og her kommer tunnelen ved Saxogade blandt andet til at fungere som bindeled mellem Sygehus Nordgrunden og naboområdet mod sydvest.

Læs mere om etableringen af tunnelen på www.aalborg.dk/saxogadetunnel