Aalborg før & nu/4

23. september 2013
Aalborg før & nu/4

Denne gang tager byhistorikeren, John Erik Olsen os med på en tur omrking
Nørregade:

I 1600-tallet blev gaden kaldt Østergade, men på atlas fra 1676 fremstår gaden ikke med selvstændigt navn. Her er strækningen en del af Algade, byens hovedgade. I kong Frederik d. Vs atlas fra 1768 fremgår navnet Nørregade. En overgang var Nørregade et grønt område med hele 12 frugthaver og 3 kålhaver. Det gamle billede viser Nørregade omkring 1910 lige efter Bredegade, set fra den vestlige ende mod øst. Hus nummer 5 på venstre side er den i dag fredede Grønnings Gaard Nørregade 9. Efter det hus blev de gamle huse nedrevet, for at give plads til byens nye hovedbibliotek. Gaden blev gågade i 1978.

Mange af gårdene på Nørregades nordside havde i tidligere tider køer gående, ligesom der var gang i brændevinsbrænderiet. Bærmen fra brænderierne fik køerne som foder, så kunne de måske gå rundt med et lille smil om munden. Mælken blev solgt inde i byen, og nogen foretrak endda, at blande de 2 ting. Trængte man til en opstrammer, kunne man omkring år 1900 for 7 øre få en mælketoddy bestående af bærme og mælk hos Anna Maikjær i Fjordgade. Efter sigende blev køerne i Nørregade 7 og 9 trukket igennem de smalle gadedøre, og endda nogle gange op på 1. sal over brændevinsbrænderiet. I hæftet Nørregade i Aalborg fra 1948 skriver Peter Riismøller: Skal vi håbe, at lofterne har været tætte, så forskellige stærktlugtende væsker ikke er blevet blandet.

Kilde: Sådan så der ud 2 af John Erik Olsen. Udgivet på Forlaget Legimus