Aalborg før & nu/6

8. oktober 2013
Aalborg før & nu/6

.
Lokalhistorikeren, John Erik Olsen bringer os denne gang til Frederikstorv:

Frederikstorv

Det gamle billede:
Torvedag på Frederikstorv 1908. I 1890erne lå pladsen, der blev til Frederikstorv, hen som en plads, der benyttedes af omrejsende cirkus og tivolier. Den 17.8.1894 bestemte byrådet, at pladsen skulle ryddes og planeres, og samtidigt gav man den navnet Cirkuspladsen. Det navn var de omkringbeboende dog ikke glade for, og de søgte derfor den 14. maj 1896 om at få navnet ændret til Frederikstorv. Det ønske blev først indfriet den 11. maj 1898, samme år som man byggede Grand-bygningen. Danmarksgade fik i 1879 to store moderne skoler, Danmarksgades Skole og Rantzausgades Skole. De skulle erstatte alle andre grundskoler i Aalborg. Udviklingen løb dog hurtigt, og i 1891 stod Poul Paghs Gades Skole klar ligesom Kayrødsgades Skole kom til i 1901. I mellemtiden havde man også benyttet Grotums Skole i Algade 35. Den blev nedrevet i 1911 efter 73 år. Overfor de 2 skoler i Danmarksgade byggedes 32 arbejderboliger. De blev dog fjernet igen i 1893-94. Danmarksgade fik officielt navnet den 30. april 1877.

Kilde: Sådan så der ud En bytur i Aalborg i gamle dage. Forlaget Legimus 2011.