Aalborg, før & nu!

19. august 2013
Aalborg, før & nu!

.
Af Arne Lybech

Lokalhistorikeren, John Erik Olsen beskriver med en række billeder Aalborg før og nu.
Denne gang er der sat fokus på Slotsgade.

Gadens historie stammer helt tilbage til midten af 1500-tallet. Den sydlige del fra Bredegade ned til Nytorv blev anlagt efter det nye Aalborghus, der blev påbegyndt ved Limfjorden i 1539. Den nordlige del af gaden kom til senere. På kort fra 1620 er der ingen egentlig gade i den nordlige ende, men få salgsboder ved voldgraven ved Aalborghus.
Den egentlige gennemførelse af gaden til fjorden skete først i 1805. Da nye sundhedsvedtægter omfattende bl.a. kloakering blev vedtaget omkring 1885 blev byens affald ledt i Limfjorden tre steder. Et af disse var nedenfor Slotsgade. I vedtægten står også, at alle nye latriner fremover skulle baseres på “tøndesystemet”.

(Kilde: Sådan så der ud 2″ af John Erik Olsen, udgivet på Forlaget Legimus, 2012.