Aalborg før og nu/3

16. september 2013
Aalborg før og nu/3

.
Lokalhistorikeren, John Erik Olsen bringer denne gang en beretning om Karolinelund.

Øst for Aalborg lå et sumpet område, som kommandanten i Aalborg omkring 1827 lod soldater dræne og beplante. Stedet fik navn efter Frederik d. VIs datter Caroline. Senere blev anlægget forskønnet af oberst Bretteville, der som påskønnelse fik en gade opkaldt efter sig. Parken fremstod særdeles idyllisk med åer, kanaler og svømmende svaner. I slutningen af 1800-tallet blev de dog tildækkede samtidig med de fleste af Aalborgs mange åer. Den eneste af stedets åer der overlevede, var den der løb langs Karolinelunds vestlige side, og hvor andre af byens åer havde udløb. I 1883 skænkede apoteker Lange Karolinelund en pavillon i anledning af, at datidens ungskue skulle afholdes i parken. Omkring 1905 blev pavillonen udbygget på begge sider og senere fik den en stor flot glasveranda. Dyrskuepladsen blev senere lagt lige op ad Karolinelund og tog en del af opmærksomheden fra haven, og selv om pladsen igen blev flyttet i 30erne, svigtede publikum fortsat haven, som efterhånden blev forsømt. Efter krigen var den i en slet forfatning. Omrejsende tivolier besøgte ofte Aalborg på pladsen vest for broen, hvor højhuset i dag ligger og senere på Sauers Plads. Et af disse omrejsende tivolier var familien Linds. I 1945 tilbød de byrådet at etablere et stationært tivoli i Karolinelund, og den 20. april 1947 blev ideen ført ud i livet med 35.000 besøgende på den første dag. En succes, der skulle vise sig at holde mange år frem, var født. På åbningsdagen om aftenen kom meddelelsen om, at kong Christian d. X var død. I samråd med Ritz Zafari og Kilden blev man på trods af kongens død dog enige om at fortsætte åbningsdagen, der afsluttedes med fyrværkeri. Ved åbningshøjtideligheden om eftermiddagen spillede Aalborg Byorkester under ledelse af Jens Schrøder, Edith Oldrup Pedersen sang arier og luftartisterne Enoch Sisters afsluttede. Det hele blev bundet sammen af konferencier Ludvig Brandstrup. I begyndelse af 2000-tallet faldt publikumsinteressen, og i 2010 var det slut.

Satte man sig i 60erne ind på området ved hovedtribunen, så begyndte forestillingerne ofte med kendingsmelodien skrevet af Edvard Brinck og med tekst af Eivind Samuelsen fra Aalborg Stiftstidende. Sam vandt den udskrevne konkurrence om at finde den rette tekst. Omkvædet lød:

Under løvtræets svalende skygge,
går familien arm i arm.
Her er stemning og fest, her er hygge,
midt i byens travle larm.
Her er som i et eventyrrige
med det skønne blomsterflor.
Kom nu med (kom nu med)
Rask af sted (rask af sted)
Ud i Karolinelund.