Aalborgensisk privathospital kvalitetsstemples igen

3. april 2014
Aalborgensisk privathospital kvalitetsstemples igen

.
Pressemeddelelse!

Aleris-Hamlet i Aalborg har fået fornyet sin akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel.
Stærkt fokus på kvalitet, gode og sikre omgivelser samt professionelle medarbejdere, der møder patienterne med venlighed og respekt. Det var nogle af de mange roser, som Aleris-Hamlet i Aalborg fik med på vejen, da virksomheden for nylig fik fornyet sin akkrediteringsstatus efter Den Danske Kvalitetsmodel. Samtidig høstede hospitalet anerkendelse for et solidt virksomhedsgrundlag med værdier og holdninger, der efterleves, og som er velintegrerede i hele organisationen.
Med hospitaler i København, Aarhus, Aalborg, Herning og Esbjerg er Aleris-Hamlet markedsleder i den private sundhedssektor. Vi er meget stolte over den succesfulde genakkreditering. Den vidner om, at vi har formået at skabe Danmarks stærkeste privathospital, hvor best practise gennemsyrer hele organisationen og garanterer bedst mulig kvalitet og sikkerhed, siger Henriette Adamsen, der er hospitalschef på Aleris-Hamlet i Aalborg.
Med akkrediteringen kan Aleris-Hamlet i Aarhus dokumentere, at hospitalet fortsat lever op til en lang række nationale krav til sundhedsydelser i højeste kvalitet. Det gælder alt fra operationer og patientinformation til hygiejne og forplejning. I vores organisation er det naturligt, at personalet arbejder efter ens procedurer og retningslinjer, hvilket også garanterer patienterne samme høje kvalitet og service på alle fem hospitaler, forklarer Bent Wulff Jakobsen, der som lægefaglig direktør på Aleris-Hamlet står i spidsen for hospitalets kvalitetsapparat.
Godkendelsen er kulminationen på intensiv forberedelse samt en firedages auditering gennemført af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), der har ansvaret for Den Danske Kvalitetsmodel. Alle IKAS surveyrapporter er offentliggjort på instituttets hjemmeside. Her kan Aleris-Hamlet fremvise en akkreditering uden bemærkninger, hvor så godt som alle rapportens hundredvis af punkter er markeret med et grønt Helt opfyldt.
Auditørerne hæftede sig især ved en synlig og engageret ledelse med fokus på kvalitetsarbejdet og tæt opfølgning på handleplaner. Der var også roser for en professionel medarbejderstab, der med stolthed, glæde og imødekommenhed deltog som en aktiv del af surveyet. Rapporten fremhæver, at patienterne bliver mødt med venlighed og respekt i gode og sikre omgivelser.
Vores væsentligste nøgle til succes er, at patienten skal opleve en rød tråd igennem hele behandlingsforløbet. Det opnås gennem faste kontaktpersoner, et højt informationsniveau og ensartede procedurer. Desuden er det naturligvis en forudsætning med et topmotiveret og fleksibelt personale, der hver dag sætter patienterne i centrum og yder lidt ekstra for at give alle en god oplevelse, fastslår hospitalschef Henriette Adamsen.