Ændringer i ledelsen hos AaB: Ole Jan Kappmeier forventes at indtræde i bestyrelsen

I dag kl. 16:00
AaB Sport
Foto: AaB Sport

Ole Jan Kappmeier, der har været sportsdirektør hos AaB siden 1. juni 2023 og en del af direktionen, forventes at stå over for en potentiel ny rolle i klubbens ledelse. Dette sker i forlængelse af offentliggørelsen den 21. marts 2024 om en forestående kapitaludvidelse. Storaktionærgruppen, Sports Strategy Excellence 22 (SSE 22), gav bindende tilsagn om at effektuere Warrant 1, hvilket medfører et kapitalindskud på 45 mio. kr. og en ejerandel i AaB A/S på 50,5 procent. I dag er der også blevet offentliggjort et prospekt i denne forbindelse.

Inden længe vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Her forventes det, at Ole Jan Kappmeier indtræder i den nye bestyrelse. Hvis dette sker, vil han stoppe som sportsdirektør og udtræde af direktionen.

Selvom Ole Jan Kappmeier skifter rolle, vil han fortsat bidrage til klubbens sportslige strategi gennem sin bestyrelsespost og som en del af det eksisterende sportslige advisory board i AaB.

Den nuværende tekniske chef, James Gow, der har været en del af AaB’s sportslige ledelse siden 1. juli 2023, forventes at overtage stillingen som sportsdirektør.

AaB har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til disse ændringer i ledelsen.

Indtil ændringerne officielt træder i kraft, vil Ole Jan Kappmeier fortsætte i sin rolle som sportsdirektør.