Anna K går til kamp mod Social dumping

19. november 2013
Anna K går til kamp mod Social dumping

.
Af Arne Lybech

Valglokalerne har nu været åbne nogle timer. Rundt omkring mødes vælgerne af en stemmeseddel, noget så lang. Nogle af kandidaterne er kendte i folks bevidsthed via deres hidtidige politiske virke. Andre er ukendte og håber naturligvis på en plads i byrådet. Aalborgs byråd har i flere perioder haft gavn af Aalborg Øst politikeren, Anna Kirsten Olesen, der i høj grad har kæmpet en kamp for sin bydel. I dag er det ikke kun bydelen, men hele Aalborg kommunes ve og vel, der ligger hende på sinde.
I den aktuelle valgkamp er det den sociale dumping, der har haft stor prioritet hos hende.
Hun har udtalt følgende.
Der gøres ikke nok mod social dumping. Kommunen skal gå forrest, vi skal være det gode eksempel som viser, at social dumping kan undgås, og at det vil skabe et bedre klima på arbejdspladsen. Arbejde udført for kommunen skal kun gives til firmaer, hvis medarbejdere arbejder efter dansk overenskomst, at intet tilskudsjob erstatter et ordinært job, fx i ældresektoren, på skoler og i de grønne områder og når kommunen køber ind, skal der tages hensyn til bæredygtighed, miljømæssigt og socialt, så de varer og ydelser kommunen køber, er produceret under ordentlige forhold.

Vi skal skabe mere opmærksomhed om social dumping. Ikke kun på kommunale arbejder, men også i private virksomheder. Vi vil ikke acceptere, at der findes personer som ikke ønsker at betale en ordentlig løn og vi skal som private borgere være bedre til at opdage hvor social dumping foregår, så vi ikke uforvarende kommer til at støtte det.

Hensynet til mennesket, til dig og din familie, skal gå forud for økonomiske hensyn. Vi skal behandle hinanden ordentligt, ikke som varer eller produkter, men som ligemænd.