Arbejdsløs? Få 32.000 kr. om måneden

17. april 2013
Arbejdsløs? Få 32.000 kr. om måneden

.
Man behøver ikke nøjes med dagpenge, hvis man bliver fyret

Af Claus Forrai, finansbureauet.dk

32.000 kr. om måneden i tilfælde af arbejdsløshed. Sådan lyder tilbuddet fra FF Forsikring A/S, som ejes af FRIE Funktionærer. Og ikke nok med det – FRIE funktionærer har også en række jobfunktionærer tilknyttet, som går i aktion med at skaffe dig et nyt arbejde i samme sekund du melder dig under fanerne som arbejdsløs. For jo hurtigere Frie Funktionærer får dig tilbage på arbejdsmarkedet igen, jo flere penge sparer de. Og tilmed sparer man alt bureaukratiet, der følger med, når man havner i dagpengesystemet.
Man behøver ikke være medlem af en a-kasse for at benytte sig af tilbuddet. Men selvom man er, og ønsker fortsat at være (eks af hensyn til efterløn), så kan man stadig benytte sig af tilbuddet fra Frie Funktionærer i form af en supplerende lønsikring, der vil bringe din samlede månedlige udbetaling op på 32.000 kr. (dog maksimalt 80 % af din nuværende løn) i op til 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode.
Der er en række betingelser som skal være opfyldt. Man skal være mellem 18 og 55 år, være beskæftiget i mindst 30 timer om ugen som fastansat lønmodtager, og have mindst 3 måneders opsigelsesvarsel. Og så forsikringen, som navnet næsten antyder, målrettet funktionærer, så det er ikke alle som kan benytte sig af tilbuddet.
Og prisen: Det koster 997 kr. om måneden at forsikre sin løn op til 32.000 kr. Et beløb som er fradragsberettiget. Er man medlem af en a-kasse og vil supplere op til de 32.000 kr., koster det 663 kr. Et beløb som ligeledes er fradragsberettiget.

mere: Sådan skærer du seks år af boliglånet