Bag Facaden!

9. september 2013
Bag Facaden!

.
Af Arne Lybech

Aalborg har mange skulpturer, mindesten, statuer m.m. Vi er nok alle tilbøjelige til at haste forbi uden at tænke meget over baggrunden for monumentet. Det råder vi bod på ved at sætte fokus på “Bag facaden”.

I den skønne park ved Sohngaardsholm Slot i østlig retning står en mindesten for en tidligere lokal politiker. Johan Niels Alexander Strøm, født i 1898, død i 1958, 10 dage før sin 60 års fødselsdag den 11.12.
Strøm var født i Vejgaard som søn af en Graver. Han havde job som bydreng i årene 1913-17. Herefter kom han i lære på Aalborg Skibsværft og arbejdede her en årrække. Han blev valgt som tillidsrepræsentant i 1924, formand for Fabriksarbejderne i 1928 til 1932. Han blev medlem af Folkeringet, valgt ind i Aalborg Østre kreds i 1932. I 1947 blev han socialminister i Hans Hedtofts første ministerium og fungerede som sådan indtil 1950. I 1953 fungerede han som arbejds- og socialminister. Ministertiden afsluttedes i H.C. Hansens regering fra 1955 til 1957. En ganske imponereden politisk karriere. (Kilde: Wikipedia)