Bedre hjælp til børn udsat for overgreb

1. oktober 2013
Bedre hjælp til børn udsat for overgreb

.
Aalborg kommune fortæller:

Den 1. oktober slås dørene op til Børnehus Nord. Børnehuset skal sikre en bedre hjælp til børn og unge i Nordjylland, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, eller i sager hvor der er mistanke herom.

I Børnehus Nord er de relevante instanser samlet på ét sted, så barnet og dets familie får en koordineret indsats i den første svære tid efter et overgreb. Børnehuset er bemandet med en psykolog, en socialrådgiver, en leder og en sekretær, og personalet skal koordinere arbejdet mellem f.eks. politi, sundhedsvæsen og myndighed. Kommunerne i Region Nordjylland er forpligtigede til at benytte Børnehus Nord i alle sager om overgreb, eller hvor der mistanke herom, og der forventes samlet 125-150 sager om året.

Rådmand Mai-Britt Iversen glæder sig over åbningen af Børnehus Nord og udtaler:

– Det er afgørende, at vi kan yde en højt kvalificeret og koordineret indsats over for børn og unge, som har været udsat for overgreb, og det er vigtigt, at indsatsen sker med barnet eller den unge i centrum. Børnehus Nord giver nogle helt nye muligheder på dette område, og jeg har en positiv forventning til resultaterne.

Aalborg Kommune har arbejdet tæt sammen med Nordjyllands Politi omkring oprettelsen af Børnehus Nord. Politikommissær Lars Nørskov Jørgensen lægger vægt på, at der gennem Børnehus Nord kan kommunikeres direkte mellem de involverede fagpersoner, ligesom videoafhøring af barnet er flyttet fra Politigården til Børnehuset.

– Det er en stor fordel, at Børnehus Nord er blevet oprettet, da der i høj grad tages hensyn til børnene og deres behov udtaler Lars Nørskov Jørgensen.

Børnehus Nord koordinerer de involverede myndigheders indsats og skaber en ramme for samarbejdet, og derudover gives rådgivning, vejledning og bistand til fag-personer fra de involverede myndigheder. Den kommunale sagsbehandler fra bar-nets hjemkommune deltager under hele forløbet i Børnehus Nord og har ansvaret for, at de nødvendige afgørelser om udredning og støtte til barnet træffes. Der vil være en akutfunktion tilknyttet Børnehus Nord, så der til enhver tid kan handles i sager om overgreb.

Den 1. oktober åbnes der tilsvarende børnehuse i landets øvrige regioner. Efter enighed mellem de nordjyske kommuner er Børnehus Nord placeret i Aalborg med Aalborg Kommune som ansvarlig for driften. Initiativet udspringer af Satspuljeaftalen 2012 og er en del af Regeringens såkaldte overgrebspakke Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb.

Børnehus Nord vil sammen med de øvrige børnehuse opsamle og indberette oplysninger til en landsdækkende database, og dermed opnås langt bedre kendskab til og overblik over området.