Boligforening opfordrer til at huske både oplandsbyerne og hovedbyen

2. maj 2024
Boligforening opfordrer til at huske både oplandsbyerne og hovedbyen

I snart 20 år har Aalborg Kommune i tæt samarbejde med landdistriktets aktører arbejdet målrettet med landdistriktsudvikling. De politiske tanker er senest kommet til udtryk i kommunens landdistriktspolitik fra 2020. Af denne politik fremgår det, at ‘Aalborg By er den naturlige vækstdynamo i hele regionen. De 11 oplandsbyer med vækstpotentiale er oplandsbyer til Aalborg og har en særlig rolle som bosætningsbyer med offentlig og privat service. De mindre oplands- og landsbyer og det åbne land byder tilflyttere velkommen til ro og fred og et byfællesskab lige midt i naturen. På denne måde er by og land hinandens forudsætninger.’

“Deri kan vi kun være enige. Ganske vist har vi i hovedparten af vores snart 80-årige levetid som almen boligorganisation fokuseret på Aalborg i god takt med hvordan byen har udviklet sig gennem 50’erne, 60’erne, 70’erne og sidenhen. Men de seneste år er vi også begyndt at rettet blikket mod oplandet til den store by”, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Netop nu er boligforeningen i gang med sit første nybyggeri i en af de mindre oplandsbyer i Aalborg Kommune. Det drejer sig om Fjellerad, hvor der bliver opført otte treværelses rækkehuse i ét plan. Den nye afdeling, der har navnet Lindenborg Ådal, indgår i en større udstykning, der også omfatter 16 fritliggende ejerboliger, og er dermed et godt eksempel på det, der i en årrække har været et mantra for Himmerland Boligforening: Blandede boliger i en blandet by.

“Argumentet er reelt set ret enkelt, for kun ved hjælp af det blandede kan vi skabe boligområder, bydele og byer, der er tilstrækkeligt attraktive til, at nogen for alvor vil bo og leve der”, siger Ole Nielsen. Og han fortsætter:

“At lade almene boliger indgå i nybyggeri i oplandsbyerne handler også om, at der i tilstrækkelig grad bliver etableret boliger til en fornuftig husleje. Det er nu, fremtidens betalelige boliger skal bygges og de skal ikke mindst bygges i alment regi. Almene boliger i oplandsbyerne handler dog ikke udelukkende om det betalelige, men også om at der findes et tilstrækkeligt udbud af den type boliger, der typisk efterspørges. Det vil blandt andet på grund af ændrede familiemønstre sige mindre boliger tilpasset især singlernes behov. Ved at sikre tilgang af denne type boliger, kan kommunen medvirke til, at der sker en videreudvikling af de mindre byer uden for Aalborg.”

Ole Nielsen glæder sig over, at i hvert fald nogle af politikerne i Aalborg Byråd er opmærksomme på nødvendigheden af, at der også gøres en særlig indsats for den boligmæssige udvikling i oplandsbyerne:

“Socialdemokratiet i Aalborg har præsenteret et forslag om at opføre 110 almene boliger i mindre og mellemstore byer. Det skal ske i et lukket kredsløb, hvor kommunen sælger sin jord til de almene boligselskaber og anvender provenuet fra salget som grundkapital. Dermed er der, som gruppeformand Lisbeth Lauritsen udtrykker det, tale om et budgetindspil, der er egentlig uafhængigt af det rul, som kommunen har med de almene boligselskaber.”

Aalborgs borgmester Lasse Frimand Jensen (S) lufter samme tanke:

“Rundt omkring i de mindre og mellemstore byer har kommunen en række arealer, som er svære at få udviklet med en privat developer. Det kan vi se på de lange liggetider for de kommunale arealer. Derfor går vi til årets budgetforhandlinger med ønsket om at tage et utraditionelt redskab i brug. Ud over at tilføre vores lokalområder almene boliger, kan tiltaget være med til at påbegynde en udvikling, hvor flere private udviklere får øjnene op for mulighederne i vores kommune. Og derudover kan det sætte skub i flyttekæderne, når udvalget af boliger udvides og give mulighed for at blive i byen, hvis ønsket om færre kvadratmeter opstår.”

Parallelt med at se på etablering af lejeboliger i de oplandsbyer, der har potentiale, er det ifølge Ole Nielsen også på sin plads at tale for fortsat at udvikle selve Aalborg:

“Også her er det muligt og nødvendigt at etablere nye almene boliger tilpasset skiftende tiders skiftende behov. Min opfordring til politikerne er, at de i den fremtidige tildeling af byggekvoter holder sig en helhedstankegang for øje og husker på at udvikle både den store by og dens landdistrikt. Og at det er samspillet mellem det almene og det private, der for alvor skaber den blandede by og de blandede boligområder, der tilgodeser alle behov.”

array(5) {
 ["post_type"]=>
 string(6) "banner"
 ["posts_per_page"]=>
 int(4)
 ["orderby"]=>
 string(4) "rand"
 ["status"]=>
 string(7) "publish"
 ["meta_query"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["key"]=>
   string(28) "banner_profilbanner_big_link"
   ["value"]=>
   string(0) ""
   ["compare"]=>
   string(2) "!="
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["relation"]=>
   string(3) "AND"
   [0]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) "<="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
   [1]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) ">="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
  }
 }
}