Center for Velfærdsteknologi åbnet

12. juni 2013
Center for Velfærdsteknologi åbnet

.
I Center for Velfærdsteknologi (CFV) kan man se og opleve de nyeste muligheder indenfor velfærdsteknologi i én bolig og i real life. En bolig, hvor visionerne er vakt til live.
Center for Velfærdsteknologi er et nyt tilbud i Aalborg Kommune, hvor borgere medarbejdere og andre interesserede kan se og opleve de nyeste muligheder indenfor velfærdsteknologi.

Der vil være skiftende temaer og blive præsenteret velfærdsteknologiske løsninger tiltænkt relevante målgrupper af borgere, der behøver hjælp i dagligdagen. Løsningerne præsenteres i hverdagens rammer, så borgere, pårørende og medarbejdere får de bedste muligheder for at opleve, hvordan teknologien kan anvendes i eget hjem.

Brug af velfærdsteknologi
Velfærdsteknologiske løsninger kan være med til at øge borgerens muligheder for at blive mere selvhjulpen, og herved være med til at give mere livskvalitet i hverdagen.

Desuden kan teknologien forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte ved eksempelvis at understøtte ergonomien i plejemæssige opgaver. Herved skabes nye muligheder for faglige metoder og tilgange, der er med til at øge trivslen på arbejdspladsen.

Kom forbi og oplev et læringsmiljø med mulighed for afprøvning af de nyeste teknologiske hjælpemidler indenfor pleje og omsorg med fokus på hjemmet som rammen for velfærdsteknologiske løsninger.