Den offentlige sektor er ineffektiv og for dyr i drift

17. august 2013
Den offentlige sektor er ineffektiv og for dyr i drift

.
Vi har modtaget følgende læserbrev fra Thure Barsøe-Carnfeldt, Storskovvej 60 i Dronninglund:

Regeringens produktivitetskommission foreslår, at den offentlige sektors drift skal reduceres med 1,5 procent om året frem til år 2020.
Ved at gøre den offentlige sektor mindst 10 procent mere effektiv, sparer vi skatteyderne for 10 procent af de offentlige udgifter. Vi må spørge om 10 effektivisering er nok, eller om der ligger og gemmer sig yderligere effektiviserings muligheder.
I dag bruger den offentlige sektor 58 procent af BNP og sammenlignet med Tyskland bruger vi godt 28 procent mere til at drive vor offentlige sektor. Der er ingen mening i, at det offentlige ikke drives så billigt som muligt og det må vi som skatteydere holde vagt om.
Den offentlige sektor mangler først og fremmest lederskab og det at kunne og ville tage hurtige beslutninger fra dag til dag.
For eksempel har det offentliges centralindkøb altid været en meget fordyrende proces. Her kunne man sagtens have overladt alle små indkøb til den enkelte institution uanset størrelse. Årenes slut indkøb for at få budgettet til at balancere for ikke at risikere, at der bliver skåret ned på det efterfølgende års budget, har hidtil været en urimelig fordyrelse.
Husk hvordan militæret i gamle dage, sidst på året måtte brænde en masse benzin af for at opfylde budgettet. Det er hos de offentlige ledere på alle niveauer vi skal hente effektiviserings gevinsten. De skal være skolet til at forstå hvad det hele drejer sig om.
Det at overskue og følge op på et budget er ikke anderledes end det som hundrede tusinder af danske husmødre klarer med bravur hver eneste måned året rundt. Bruges der for meget, så står den omgående på smalkost og bruges der mindre så kan der måske blive råd til en lille ferietur. Der er generelt ikke forskel på et husholdningsbudget og et budget gældende for den offentlige sektor.

Thure Barsøe-Carnfeldt, barsoe@c.dk
Storskovvej 60
9330 Dronninglund

Der kan knyttes kommentarer til læserbrevet nederst på siden