Det kan iværksætterudspillet betyde for iværksættere og erhvervsdrivende

14. juni 2024
Det kan iværksætterudspillet betyde for iværksættere og erhvervsdrivende

Regeringen har præsenteret en ny iværksætterstrategi, der sigter mod at forbedre vilkårene for danske iværksættere gennem skattelettelser og øget økonomisk støtte. Det er vigtigt at bemærke, at dette kun er et udspil og endnu ikke gældende lovgivning. Strategien skal forhandles, og det endelige resultat kan se anderledes ud.

Hvad iværksætterudspillet betyder for iværksættere

Udspillet fra regeringen lover en række tiltag, der kan lette iværksætternes hverdag og gøre det lettere at starte og drive nye virksomheder. Et af de centrale forslag er at hæve grænsen for aktieskat, hvilket vil gøre det mere attraktivt at investere i nye virksomheder. Desuden foreslås det at øge grænsen for fradrag af underskud for nystartede virksomheder.

Michael Daugaard, partner og statsautoriseret revisor ved Kreston SR, hilser tiltag, der øger iværksætteriet, velkommen, så længe det sker på en samfundsmæssigt ansvarlig måde. Han påpeger, at der skal være balance mellem ønsket om øget iværksætteri og risikoen for misbrug, hvis krav sænkes og kontrol reduceres. Han udtaler:

“TV2-dokumentaren ‘Den sorte svane’ og misbruget af 1-kroners iværksætterselskaber påviser udfordringer ved at deregulere kraftigt.”

Udspillet foreslår også at lette adgangen til at investere pensionsmidler i unoterede selskaber. Dette kan gøre det muligt for personer at investere bruttomidler i iværksætterselskaber og dermed dele risikoen med staten, hvilket kan give et løft til nye virksomheder.

Hvad iværksætterudspillet betyder for almene erhvervsdrivende

For de almene erhvervsdrivende kan adgangen til finansiering ofte være en udfordring på grund af lange kreditgodkendelsesprocesser og høje kapitalkrav. Regeringens nye strategi sigter mod at lette disse udfordringer ved at introducere nye finansieringsmuligheder, såsom equity crowdfunding og investering via pensionsmidler.

Michael Daugaard understreger, at øget overskuelighed i krav og frister samt bedre vejledning kan lette overgangen til at blive selvstændig og fastholde flere som virksomhedsdrivende. Han nævner:

“En lettelse i mulighederne for alternativ finansiering kan give nye finansieringsmuligheder på andre vilkår.”

Strategien indeholder også tiltag, der skal rydde op i de nuværende regler, der ofte skaber unødvendige forhindringer for erhvervsdrivende. Der er eksempler på ulykkelige situationer skabt af rigide lovregler eller fortolkninger, som denne strategi søger at afhjælpe.

Regeringens nye iværksætterstrategi præsenterer en række tiltag, der kan forbedre vilkårene for danske iværksættere og erhvervsdrivende. Mens vi venter på de endelige forhandlinger, giver strategien håb om bedre finansieringsmuligheder og en mere overskuelig lovgivning, der kan fremme vækst og innovation i Danmark.