Dinosaurerne kommer!

30. april 2013
Dinosaurerne kommer!
SAMSUNG CSC

.
Efter 65 millioner års fravær vender dinosaurerne tilbage til Danmark nærmere betegnet til Aalborg Zoo.
Store Bededag indviede Aalborg Zoo en udstilling, der til og med efterårsferien vil give et spektakulært indblik i dinosaurernes liv, sådan som det formede sig indtil for omkring 65 millioner år siden.
Udstillingen består af 10-15 dinosaurer i fuld størrelse. Fordi de er vejrbestandige, kan de placeres rundt om i haven og dermed lade dem indgå naturligt i den øvrige formidling, der sker i Aalborg Zoo. Ved hver enkelt af dinosaurerne fortælles der om dyrets opståen, dets udvikling og den forandring, som det har undergået i artens levetid. Samtidig sætter vi de miljømæssige udfordringer, som vi står over for i verden i dag, i perspektiv. Søren Sørensen fortæller videre, at der omkring hver af dinosaurerne bliver opbygget et miljø, der minder om det, som dyrene oprindeligt levede i: – Eksempelvis inddrager vi planter, som vi kender i dag, og som også fandtes på dinosaurernes tid, om end på et andet udviklingstrin.
Aalborg Zoo vil i hele udstillingsperioden gennemføre aktiviteter, der knytter sig til dinosaurerne, ligesom der blandt andet i skoletjenesten vil blive udviklet ny formidling om emnet.