En løgn er en løgn er en løgn

13. maj 2014
En løgn er en løgn er en løgn

.
Af Thure Barsøe-Carnfeldt, 9330 Dronninglund
barsoe@c.dk

Vi ved at politikerne tit fordrejer sandheden over for hinanden og overfor folket. Når man ikke holder sig til sandheden, så lyver man. Der findes ikke graduering i små eller store løgne, det er enten eller. Nødløgn er og bliver en løgn. Hvis to embedsmænd i høje stillinger har opfundet og udtalt en løgn for at beskytte en Justitsminister som har løjet, så har disse to forbrudt sig imod de gældende etiske regler og burde, hvis de har den mindste selvrespekt, selv forlade deres job. Nu har dommerstanden i sin naivitet og for at støtte juridiske kollegaer, besluttet at opfinde et nyt begreb, en nødløgn med frifindende virkning og på denne måde forsøgt at fastholde de to løgnere i deres embede. Her må Højesteret bryde ind og sætte juraen og forbryderne på plads. Hvad bliver det næste dommerstanden kan finde på! nødtyveri, nødbedrageri, nødoverfald eller nødvoldtægt?

Der er åbent for kommentarer nederst på siden.