Et løft til borgere og arbejdsmiljø

26. september 2013
Et løft til borgere og arbejdsmiljø

.
www.aalborg.dk skriver:

Aalborg Kommune er i fuld gang med at indføre loftlifte og elektrisk højdeindstillelige bade-toiletstole på alle plejehjem. Den nye teknologi giver ikke kun borgerne et løft. Den hæver også medarbejdernes arbejdsmiljø.
Arbejdet på plejehjem indebærer ofte mange løft og tit skal der flere medarbejdere til for at kunne flytte en borger. Men nye loftlifte og elektrisk højdeindstillelige bade-toiletstole vil mindske de tunge arbejdsopgaver.

Rådmand Tina French Nielsen fortæller:
– Vi er nu nået over halvvejs med at implementere de nye hjælpemidler på vores 43 plejehjem, og effekten viser sig allerede. Både borgere og medarbejdere er meget til-fredse med lifte og stole.

Et løft arbejdsmiljømæssigt
Undervisningen af medarbejderne rykker planmæssigt frem, så de nye hjælpemidler kan udnyttes fuldt ud. Social- og sundhedshjælper Lone Kjær Schmidt fra plejehjemmet Birkebo arbejder dagligt med liftene og er meget begejstret. Hun fortæller:
– Der er bedre kontakt, når vi løfter borgeren i en loftlift, fordi vi under hele forflytningen har øjenkontakt. Sådan var det ikke før, hvor vi var to medarbejdere, som flyttede borgeren bag dennes ryg. Det er rigtig rart både for os og borgeren, at vi kan se hinanden i øjnene under forflytningen.

Plejehjemsleder Anne-Mette Nielsen fra Lykkevang supplerer:
– Det letter medarbejdernes arbejde meget, at de kan bruge loftliften, når behovet er der. Tidligere skulle vi bestille en gulvlift, som både fylder meget og er væsentligt dårligere ergonomisk- både for borgeren og medarbejderne. Så der er ingen tvivl om, at der er sket et arbejdsmiljømæssigt løft. Især ved løft af tungere borgere skulle der før lægges en del kræfter i under forflytningen. Men med de nye lifte går det meget nemmere.

Nye stole til toilet og bad
For medarbejderne er det nu blevet lettere at udføre de intime plejeopgaver, som hidtil har kunnet give uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. I en elektrisk højdeindstillelig stol kan de nemlig udføres i den rette arbejdshøjde, mens borgeren sidder i den. Det samme gælder på- og aftagning af kompressionsstrømper eller fodpleje. Stolen bruges også ved toiletbesøg eller brusebad/hårvask og gavner både hygiejnen og arbejdsmiljøet. Og endelig kommer borgerne i øjenhøjde med medarbejdere.

Kører på skinner
I alt bliver der monteret ca. 1.600 skinner til loftliftene. 300 borgere benytter allerede liftene, og 200 har glæde af den elektrisk-højdeindstillelige bade-toiletstol. Der mangler at blive monteret loftlifte i 600 boliger. De sidste skinner bliver sat op i december måned – herefter er alle boliger klar til de nye lifte.

Tina French Nielsen håber, de nye hjælpemidler kan smitte af, så der generelt kommer mere dialog om arbejdsmetoderne i plejen. For som hun siger:
– Det handler jo både om at give servicen til borgerne et løft – og om at hæve medarbejdernes arbejdsmiljø.

For nærmere information kontakt:
Rådmand Tina French Nielsen på telefon 9931 5400
Projektmedarbejder Jakob Mulbjerg Gravers på telefon 2246 0481
Fakta:
 En loftlift er et hjælpemiddel, som kører i et loft-monteret skinnesystem. Ældre- og Handicapforvaltningen opsætter skinner i alle plejehjemsboliger og har anskaffet et antal lifte, som kan bruges i de boliger, hvor der er behov.