Forebyggelsespakken “overvægt”

1. juli 2013
Forebyggelsespakken “overvægt”
frugt 6 – frugt

.
Sundhedsstyrelsen udsender i dag den 10. forebyggelsespakke, som omhandler anbefalinger omkring overvægt.
Sundhedsstyrelsen har gennem det sidste år udsendt en lang række anbefalinger til kommunerne om, hvordan kommunerne bedst sikrer, at borgerne får mest sundhed indenfor områder som alkohol, tobak, fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed mv.

Sundhedsstyrelsen udsender i dag den 10. forebyggelsespakke, som omhandler anbefalinger omkring overvægt. Aalborg Kommune har inden for alle områderne lavet status på, hvor langt vi er i forhold til at opfylde anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen:

– Det ser rigtig godt ud i Aalborg vi har jo en lang tradition for at prioritere sundhed højt, og det kommer os til gode nu. Vi lever op til langt de fleste anbefalinger, og vi har allerede taget hånd om de områder, hvor vi endnu ikke er på højde med Sundhedsstyrelsens anbefalinger bl.a. har vi netop styrket indsatsen omkring seksuel sundhed, siger rådmand Thomas Kastrup-Larsen.

Aalborg Kommune helt i front

Også i forhold til den nye forebyggelsespakke på overvægt, er Aalborg Kommune langt fremme. Forebyggelse af overvægt indgår som et prioriteret område i Aalborg Kommunes Sundhedspolitik, og der er formuleret klare mål for udviklingen på området. En lang række tiltag understøtter forebyggelsesarbejdet på overvægtsområdet.

Aalborg Kommune etablerer rammer, der kan understøtte let adgang til fysisk aktivitet eksempelvis på havnefonten, outdoor fitness anlæg til fri afbenyttelse i Mølleparken, Fjordmarken og Østre Anlæg, bandebaner geografisk spredt over hele kommunen, vandre- og løbestier, mountainbike-ruter mv. Aalborg Kommunes målrettede prioriteringen af sunde rammer, sundhedsfremme og et rigt fritidsliv blev honoreret med Danmarks

Idrætsforbunds hædersbevisning Årets Idrætskommune 2012

Aalborg Kommunes institutioner spiller en vigtig rolle i forebyggelse af overvægt. Langt hovedparten af børn og unge bruger mellem 6-8 timer om dagen i en af Aalborg Kommunes institutioner. Det giver Aalborg Kommune gode muligheder for at påvirke børn og unges sundhedsvaner positivt. Men med store muligheder – følger også et stort ansvar:

– Vi skal turde arbejde mere intensivt med kommunale institutioner som sundhedsfremmende arenaer siger rådmand Thomas-Larsen, og fortsætter skolen, børnehaven og DUSsen er helt essentielle i vores arbejde med at fremme sundheden for alle og bekæmpe uligheden i sundhed. Noget, vi får endnu bedre mulighed for med den nye skolereform.

Et af landets bedste tilbud
På et punkt ligger Aalborg Kommune langt ud over Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Aalborg Kommune har gennem flere år haft et tilbud målrettet svært overvægtige børn og unge. Når først overvægten er etableret, kan den være meget vanskelig at slippe af med igen og samtidig har overvægt store sociale og helbredsmæssige konsekvenser. Derfor har Aalborg Kommune prioriteret et tilbud målrettet de svært overvægtige børn og unge.

Svær overvægt kræver et særlig målrettet tilbud med fokus på livsstilsændring, kost og fysisk aktivitet. Aalborg Kommunes målrettede tilbud Vanebryderne har vist rigtig gode resultater og udgør sammen med Københavns Kommunes Børnevægtscenter landets bedste kommunale overvægtstilbud.

Derfor oplever Thomas Kastrup-Larsen også, at der er en smule malurt i bægret ift. Forebyggelsespakken overvægt:

-Når det gælder indsatser målrettet svær overvægt, ser jeg det som en stor mangel, at der ikke er klare anbefalinger om at etablere målrettede kommunale tilbud. Målrettede overvægtstilbud for svært overvægtige skal løses i kommunen, så tæt på borgerens lokalmiljø som muligt. Jeg synes ganske enkelt, at Sundhedsstyrelsen er for svag på dette punkt. Og jeg forventer en snarlig afklaring af kommunernes fortsatte rolle i forhold til svært overvægtige borgere, siger rådmand Thomas Kastrup-Larsen.