Forskningschef i Aalborg Kommune bliver ny sundhedsfremmechef i Center for Sundt Liv og Trivsel

2. maj 2024
Forskningschef i Aalborg Kommune bliver ny sundhedsfremmechef i Center for Sundt Liv og Trivsel

Centerleder Tine Curtis fra KL bliver ny sundhedsfremmechef i Center for Sundt Liv og Trivsel. Her skal hun fokusere på sundhedsfremmende indsatser og de kommunale partnerskaber.

Center for Sundt Liv og Trivsel har ansat en sundhedsfremmechef, der skal understøtte centrets kommunale partnerskaber og forebyggende indsatser.

Valget er faldet på leder af KLs Center for Forebyggelse i praksis, Tine Curtis.

Hun tiltrådte sin nye stilling 1. maj. Hun have fokus på Center for Sundt Liv og Trivsels sundhedsfremmende indsatser i landets kommuner. Her har centret netop indgået et partnerskab med Ishøj Kommune, og der er flere på vej.

Tine Curtis har mange års erfaring i at forene forskning og praksis i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Både fra en tidligere stilling som forskningschef på Statens Institut for Folkesund og senest som leder af Center for Forebyggelse i praksis i KL, hvor hun blandt andet stod i spidsen for det tværkommunale projekt Børneliv i sund balance.

Hun er desuden forskningschef i Aalborg Kommune og adjungeret professor ved Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Ny stilling forener mange års erfaring

Den nye sundhedsfremmechef ser frem til at skulle indgå i et tæt samarbejde mellem forskning og kommuner.

Jeg glæder mig til at lave partnerskaber mellem kommune og forskning. I Center for Sundt Liv og Trivsel får jeg mulighed for at forene alt det, jeg har arbejdet med i de sidste mange år forskning, formidling, implementering og samskabelse både i kommunerne og i forbindelse med de øvrige aktiviteter, der ligger i centret, siger Tine Curtis.

Hun kommer til at indgå i Center for Sundt Liv og Trivsels område for implementering og kompetenceudvikling. Her glæder forsknings- og implementeringschef Teresa Holmberg sig til at tage imod:

Tine kommer med den perfekte blanding af stor kommunal indsigt, forskningsmæssig viden inden for folkesundhedsvidenskab og implementering og et enormt engagement i det sundhedsfremmende arbejde med børn og unge. Hun er en kæmpe kapacitet på dette område, og vi er glade for at få hende med ombord, siger Teresa Holmberg.

Tine Curtis har fulgt Center for Sundt Liv og Trivsel siden dets etablering, da hun har været forperson i dets rådgivende advisory board. Hun træder ud af boardet i forbindelse med sin tiltræden, men beholder sin tilknytning til Aalborg Kommune, hvor hun fortsætter som forskningschef.