Fremtidens hjemmehjælp

4. oktober 2013
Fremtidens hjemmehjælp

.
Aalborg kommune fortæller:

Der bliver flere ældre i fremtiden, og de vil udgøre en mere sammensat gruppe end tidligere ældregenerationer.
Derfor skal hjemmehjælpen i højere grad end i dag tage afsæt i den enkelte borgers ressourcer og tilrettelægges, så den understøtter de ældre i at leve et så uafhængigt liv som muligt.

Sådan lyder det blandt andet i de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen, der blev nedsat af regeringen i 2012.

Tre primære indsatsområder

Helt centralt i kommissionens anbefalinger er, at de ældres egne ressourcer skal stå centralt i den fremtidige hjemmehjælp. Hjemmehjælp kan og skal altså være forskellig fra borger til borger.
De primære indsatsområder er
1.Forebyggelse et aktivt ældreliv
2.Træning og rehabilitering fokus på borgernes ressourcer
3.Hjælp til svage borgere tryghed i indsatsen

Kort sagt er kommissionens anbefaling, at det velkendte og aldrende begreb hjælp-til-selvhjælp skal genoplives og bruges mere aktivt i praksis.

– Det passer jo præcis med det arbejde vi har i gang i Aalborg Kommune. Vi har gennem længere tid arbejdet med træning før pleje og har så sent som 1. september åbnet Rehabiliteringscenter Aalborg. Vi har fokus på at vi gennem træning og brug af velfærdsteknologi kan hjælpe borgerne til at være selvhjulpne og dermed selvbestemmende, siger rådmand Tina French Nielsen.

Aalborg på forkant

Langt de fleste af kommissionens anbefalinger er allerede taget op af Aalborg Kommune og en del er ved at blive indkørt.

Jeg er stolt af at kunne sige, at det meste af det kommissionen peger på, har vi taget op i Aalborg Kommune. Det betyder ikke, at vi af den grund læner os tilbage og hviler på laurbærrene. Området udvikler sig hele tiden, og når vi er i gang med at udvikle fremtidens hjemmepleje er det jo ikke nok at stille sig tilfreds med, hvordan det er i dag. Og det handler ikke kun om de kommunale tilbud. I arbejdet med det nære sundhedsvæsen arbejder vi sammen med regionen, fx i vores udskrivningsenhed, så vi i fællesskab kan skabe et sammenhængende behandlingstilbud for borgerne, slutter Tina French Nielsen