Genoprettelse af stenrev ved Lindholm Strandpark

7. juni 2024
Genoprettelse af stenrev ved Lindholm Strandpark

Byen Gjøl ved Limfjorden er kendt for sine pølser og trolde, men den rummer også en rig maritim historie med et 116 år gammelt træskib, der er blevet restaureret af lokale ildsjæle. Dette skib, som i mange år blev brugt til at fiske sten til moler, kystsikring og havnebyggerier, har nu fået en ny rolle.

Efter 100 års stenfiskeri var en vigtig naturtype næsten forsvundet fra Limfjorden: stenrevene. Disse rev er essentielle levesteder for fisk og smådyr som snegle og krebsdyr. Nu har den gamle stenfiskerbåd været med til at genoprette livet i fjorden ved at kaste sten til et nyt rev ved Gjøls Hummerbakke i Nibe Bredning. Et lignende projekt finder sted i dag ved Lindholm Strandpark. Ud over projekterne ved Gjøl og i Nørresundby er der planer om stenrev ved udløbene af Binderup Å i Nibe Bredning og Lindenborg Å i Langerak. Disse projekter er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og frivillige under Kysthjælperprojektet.

Bidrag til stenrevene og hvad er stenrev i det hele taget?

Borgere og landmænd har doneret natursten fra deres haver og marker til projektet. Der bliver også brugt overskudssten fra bygge- og anlægsprojekter. Alle kan bidrage ved at aflevere sten på Nordværks genbrugspladser i Nørresundby, Aalborg og Storvorde.

Et stenrev består af større sten på havbunden, der ikke bliver flyttet af strøm eller bølger. Disse rev er naturlige dele af undervandslandskabet og skaber vigtige levesteder for fisk og smådyr, der her finder skjul og føde. Stenfiskeri blev forbudt i 2009, men skaderne fra 100 års stenfiskeri er omfattende. DTU Aqua vurderer, at det svarer til 55 kvadratkilometer levesteder, hvilket er rev på størrelse med Fanø.

Læs mere om placering af stenrev og hvordan du kan donere sten: