Godt resultat: Ingen risiko fra PFAS i nordjyske børneinstitutioner

16. maj 2024
Godt resultat: Ingen risiko fra PFAS i nordjyske børneinstitutioner

Region Nordjylland har undersøgt 2 børneinstitutioner i Aalborg og 1 børneinstitution i Nykøbing Mors for mulig forurening med PFAS. Der er ikke fundet overskridelser af grænseværdierne i nogen af institutionerne.

Børns leg kan fortsætte sikkert

Region Nordjylland har siden efteråret 2023 gennemført undersøgelser af 3 børneinstitutioner i Nordjylland for mulig forurening med PFAS-stoffer. Det drejer sig om Børnehuset på Egholm Færgevej og Børnehaven Fyrkildevej, der begge ligger i Aalborg Kommune, samt M.C. Holms Børnehus i Nykøbing Mors i Morsø Kommune.

Nu er undersøgelserne afsluttet med den konklusion, at der ikke findes PFAS over grænseværdierne i nogen af institutionerne.

– Det er glædeligt, at der ikke er grund til bekymring om PFAS-forurening i nogen af børneinstitutionerne. Det var det resultat, vi forventede, men vi gennemførte undersøgelserne for at være på den helt sikre side. Resultatet betyder, at børnene trygt kan fortsætte deres udendørs leg i hverdagen, siger Lauge Larsen (S), formand for Regionsrådets Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling.

Der blev taget mere end 60 jordprøver ved de tre undersøgelser, og hver jordprøve er analyseret for 22 forskellige PFAS-stoffer. Regionen har orienteret både institutionerne og kommunerne om resultaterne.

Tidligere aktivitet kan forurene

De tre børneinstitutioner i Aalborg og Nykøbing Mors var udvalgt til nærmere undersøgelse for PFAS-forurening, fordi Regionen i sin database over forurenede og muligt forurenede grunde kunne se, at der tidligere havde været aktiviteter på de tre institutioners nuværende placering, som kunne have medført PFAS-forurening. Det drejede sig dels om et renseri og et autoværksted og dels om en grund, der var blevet tilført fyldjord af en ukendt art.

I sin kortlægning af mulig PFAS-forurening sammenholdt Regionen adresseoplysninger fra kommunerne om alle børneinstitutioner i Nordjylland i alt 521 institutioner men på ingen af de øvrige grunde var der sammenfald med potentielt forurenende aktiviteter, som krævede nærmere undersøgelse.

Fakta om jordforurening i Region Nordjylland

Regionen har ansvaret for indsatsen omkring jordforurening for at sikre rent drikkevand, menneskers sundhed og vandmiljøet. Indsatsen omfatter kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde dels ud fra historiske oplysninger om erhvervsaktiviteter m.m. der har fundet sted på lokaliteten, og dels ved at tage jord- og grundvandsprøver, hvor forurening er sandsynlig.

Efterfølgende er Region Nordjylland ansvarlig for oprensning, der hvor forureninger udgør en risiko. Oprensningerne udføres i tæt samarbejde med rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører.

På Regionens hjemmeside rn.dk/jordogvand kan du læse mere om arbejdet med jordforurening og relaterede grundvandsforureninger.

Sådan tjekker du nemt, om din grund er forurenet

Siden 2010 har borgere, ejendomsmæglere og andre interesserede mere end 250.000 gange besøgt Region Nordjyllands hjemmeside tjekdingrund.dk, for at se om en grund var kortlagt som forurenet.

array(5) {
 ["post_type"]=>
 string(6) "banner"
 ["posts_per_page"]=>
 int(4)
 ["orderby"]=>
 string(4) "rand"
 ["status"]=>
 string(7) "publish"
 ["meta_query"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["key"]=>
   string(28) "banner_profilbanner_big_link"
   ["value"]=>
   string(0) ""
   ["compare"]=>
   string(2) "!="
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["relation"]=>
   string(3) "AND"
   [0]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) "<="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
   [1]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) ">="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
  }
 }
}