Håb forude for Trekanten?

18. august 2013
Håb forude for Trekanten?

.
Af Arne Lybech

Lørdagens Borgermøde på Trekanten i Aalborg Øst var godt besøgt. Her havde Borgerforum inviteret brugere, interesserede og politikere til høring om stedets fremtid. Der er barslet med lukning af Trekanten i sin nuværende form for at lade nogle af aktiviteterne herfra indgå i det nye Sundheds- og kvarterhus på Fyrkildevej.
-Der var rigtig stor opbakning til mødet og vi politikere fik rigtig mange gode input med os som argument for at bevare Trekanten, siger Anna Kirsten Olesen fra Socialdemokratiet. -Ja, vi kunne ligefrem føle ånden fra Trekanten, så vi håber at de politiske partier, der indstiller til lukning af vores forsamlingshus lytter til os, så vi kan bevare stedet, tilføjes.