Har du registreret dit overvågningskamera?

6. juni 2024
Har du registreret dit overvågningskamera?

Fotos og videoer spiller ofte en afgørende rolle, når politiet skal opklare alvorlig kriminalitet som voldtægt eller drab. Derfor opfordrer politiet alle med overvågningskameraer til at registrere dem i Politiets Kameraregister, POLCAM.

Siden 2021 har virksomheder, organisationer og foreninger været lovpligtige til at registrere deres overvågningskameraer i POLCAM. På trods af dette stemmer antallet af registreringer ikke overens med det formodede antal af overvågningskameraer i samfundet. Politiet opfordrer derfor nu alle til at tilmelde deres overvågningskameraer i POLCAM.

Politiinspektør Johannes Sølvsten Jönsson udtaler: “Materiale fra overvågningskameraer er ofte helt centralt i vores efterforskning af blandt andet grove forbrydelser som voldtægt og drab, og jo hurtigere, vi får adgang til materialet, jo bedre forudsætninger har vi for at komme godt fra start med en efterforskning. Derfor er det vigtigt, at folk får registreret deres kameraer i POLCAM.”

Formålet med POLCAM er at give politiet et overblik over, hvor der sidder kameraer i det offentlige rum, og hvem politiet skal kontakte for at få adgang til materialet fra kameraerne. Registrering i POLCAM giver ikke politiet direkte adgang til at kigge med på kameraerne.

“For at vi virkelig kan drage nytte af POLCAM, kræver det, at de mange kameraer rundt omkring i det offentlige rum rent faktisk er tilmeldt systemet. Min opfordring er derfor: brug de 5-10 minutter, det tager at registrere jeres overvågningskameraer i POLCAM, for det kan gøre en enorm forskel i vores efterforskning af sager om for eksempel voldtægt og drab,” siger Johannes Sølvsten Jönsson.

Virksomheder, myndigheder og foreninger, der har kameraovervågning på offentlige steder, har pligt til at registrere deres kameraer i POLCAM. Politiet opfordrer også borgere og andre, der ikke er omfattet af registreringspligten, til at tilmelde deres overvågningskameraer i POLCAM.

Mere information om POLCAM, tilmelding af kameraer og ofte stillede spørgsmål findes på politi.dk/kamera.

Fakta om POLCAM

  • Politiets Kameraregister (POLCAM) er et fælles register, som alle landets politikredse benytter.
  • Politiet får ikke direkte adgang til video fra de registrerede kameraer, men kan let og hurtigt se, hvor der er opsat kameraer, og hvem politiet skal kontakte for at få udleveret optagelser.
  • Virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger, trossamfund med videre har pligt til at registrere deres overvågningskameraer i henhold til tv-overvågningsloven.
  • Registreringspligten gælder de kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel. Man skal kun registrere kameraer, man selv har etableret eller har brugsret til.
  • Kameraovervågning skal registreres senest 14 dage efter opsætning.
  • Private borgere har ikke pligt til at registrere deres kameraer, men politiet opfordrer alligevel alle privatpersoner til at registrere deres kameraer, da ethvert kamera kan være værdifuldt for en efterforskning.
  • Man registrerer nemt sit kamera i Politiets Kameraregister på politi.dk/kamera via en pc.