Himmerlandscentrets Idrætsefterskole, et godt tilbud

10. december 2013
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole, et godt tilbud

.
En firmaprofil!

Himmerlandscentrets Idrætsefterskole HCI

Himmerlandscentrets Idrætsefterskole HCI er beliggende i Haverslev i Rebild kommune.
Jens Brix Grønhøj er forstander, og har været ansat siden 1997.

HCI er en idrætsefterskole, som har til formål at tilbyde en undervisning, der såvel inden for de boglige som idrætslige fag tilbyder et højt fagligt niveau.
Fællesskabet på skolen er rummeligt og etableres under hensyntagen til individuelle forskelligheder, forudsætninger og behov. Eleverne får indflydelse på – og forpligtiges af fællesskabet med det formål at udvikle selvstændighed, ansvarlighed og tolerance.
Efterskoleopholdet skal øge elevernes evne til selvstændig stillingtagen, deres mod til at være sig selv – uden at være sig selv nok, deres vilje til at tage ansvar og del i et positivt fællesskab.
Skolens opgave er at bidrage til, at eleverne bliver aktive samfundsborgere. Skolen skal, med udgangspunkt i idrætten, udvikle elevernes forståelse for fællesskabets betydning for menneskets trivsel.
Skolen tilbyder eleverne boglig undervisning i de almindelige skolefag og afslutter året med aflæggelse af folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve.
Undervisningen skal styrke elevernes kompetencer, så de på bedst mulig vis bliver godt rustet til at starte på en ungdomsuddannelse. I undervisningen tages udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og faglige standpunkt.

Kontaktoplysninger: HCI, Jyllandsgade 10, Haverslev, 9610 Nørager
Telefon: 9865 4330
Mailadresse: kontor@hci.dk
Hjemmeside: www.hci.dk
CVR:
Åbningstider: Kontoret er normalt åbent i tidsrummet 8.00-15.00 på alle hverdage