Hjælp til mindre virksomheder på bibliotekerne

8. juni 2013
Hjælp til mindre virksomheder på bibliotekerne

.
Inden udgangen af 2013 er det slut med papirblanketter, konvolutter og frimærker, når virksomheder og foreninger fx skal indberette moms, starte virksomhed og ændre virksomhedsoplysninger eller sende en faktura til en offentlig myndighed. Nu skal alt være digitalt, og derfor skal virksomheder og foreninger bruge internettet.

Al relevant kommunikation mellem virksomheder og det offentlige er på vej til at blive digitalt. Der er altså ingen vej udenom computeren. Skiftet fra papir til internet kan være svært og derfor kan små virksomheder og foreninger nu få it-hjælp på biblioteket.

De fleste virksomheder bruger allerede nettet, når de indberetter til det offentlige. Men det er ikke alle, der er helt fortrolige med computeren eller er klar over de digitale muligheder.
Det er derfor at Aalborg Bibliotekerne tilbyder hjælp til at bruge internettet til at kommunikere med det offentlige, siger bibliotekschef på Aalborg Bibliotekerne, Bodil Have

Virksomheden blot bestille tid til det, så vi er sikre på at de ikke går forgæves.

Biblioteker i hele landet giver dette tilbud. I Nordjylland er det hele 7 biblioteker der er gået sammen om at tilbyde denne service. Fra og med den 14. juni 2013 kan mindre virksomheder i Nordjylland derfor henvende sig på disse biblioteker og få hjælp til at bruge de digitale muligheder.

Virksomheder og foreninger kan få hjælp til er at få en digital underskrift til virksomheden (NemID/medarbejdersignatur), oprette eller lukke en virksomhed og få refusion for medarbejderes sygdom. Der er også guidning til at indberette moms, ændre virksomhedsoplysninger eller sende elektroniske fakturaer. På den måde hjælper bibliotekerne virksomheder og foreninger med at kommunikere og indberette digitalt til det offentlige.

Tilbuddet er blevet til i et tæt samarbejde med Erhvervsstyrelsen, som har henvendt sig til landets biblioteker om at indgå i dette arbejde på. Det er sket med baggrund i de gode erfaringer, der i øvrigt er med bibliotekernes introduktioner til IT for borgerne.

For mere information, kontakt koordinator Anne Mette Pedersen på
ampe-kultur@aalborg.dk

Bibliotekerne i Nordjylland der tilbyder denne service er: Brønderslev Bibliotek, Frederikshavn Bibliotek, Morsø Bibliotek, Rebild Bibliotek, Thisted Bibliotek, Vesthimmerlands Bilbioteker, Aalborg Bibliotekerne.