Husk det: S!RENEN og varslingssirenerne testes i dag kl. 12.00

1. maj 2024
Husk det: S!RENEN og varslingssirenerne testes i dag kl. 12.00

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester hvert år varslingskanalerne den første onsdag i maj klokken 12. Husk, at du også får en test-advarsel på din mobiltelefon.

Når større ulykker rammer, advarer myndighederne befolkningen om faren. En gang om året testes varslingskanalerne. Det sker den første onsdag i maj kl. 12.

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester som vanligt de fysiske varslingssirener. Ligesom sidste år udsendes også en test-advarsel via S!RENEN, der kan modtages på din mobiltelefon.

Du skal ikke downloade en app eller tilmelde dig for at modtage advarsler via S!RENEN. Du skal bare have en nyere mobiltelefon med et opdateret styresystem.

Se mere om telefoner og styresystemer på sirenen.dk.

– Vi tester varslingskanalerne for at sikre, at de virker, som de skal, og at folk er trygge ved dem. Sidste år testede vi for første gang S!RENEN. I år forventer vi, at flere vil modtage test-advarslen på deres mobil. Derfor bestræber vi os på at komme så bredt som muligt ud med information om testen, så vi ikke skaber unødig bekymring, siger chef for Kommunikation og Varsling i Beredskabsstyrelsen, Lars Aabjerg Pedersen.

Samtidig med testen af varslingssirenerne og S!RENEN testes også systemet til sms-varsling af døve og hørehæmmede.

Se mere om den årlige test af varslingskanalerne på brs.dk.

Giv feedback
S!RENEN er baseret på teknologien cell broadcast, som gør, at kommunikationen kun går én vej; fra myndighederne til mobilen. Myndighederne får ikke information om, hvilke mobiler der modtager test-advarslen. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du efter testen giver os feedback. Det kan du gøre via et kort spørgeskema, som vil være tilgængeligt fra forsiden af brs.dk og sirenen.dk umiddelbart efter testen.

Alle kompatible og opdaterede mobiler, der er på 4G/5G modtager testadvarslen. Ønsker du ikke at modtage test-advarslen via S!RENEN, skal du inden kl. 12 onsdag den 1. maj sætte din telefon i flytilstand eller slukke den. Vent til kl. 12.20 med at tænde igen.