Hvis du ringer 112

25. juli 2013
Hvis du ringer 112

.
112 er politiets alarmnummer. Det skal kun bruges, ved akut udrykning og livsfare.
Hvis henvendelsen ikke er akut eller hastende, kan du ringe 114, som er det direkte servicenummer til politiet i hele landet.

Hvad er 112?
112 er det landsdækkende alarmnummer, som skal benyttes, hvis:
der er sket en ulykke, en alvorlig forbrydelse eller opstået brand
der er fare for liv, ejendom eller miljø
der er akut brug for politiets udrykning, ambulance, brandvæsen eller miljøberedskab.

OBS!
Undgå at ringe til 112, hvis der ikke er tale om en akut nødsituation. Du kan blokere telefonlinjen for et livsvigtig opkald. Ring i stedet 114, som er politiets servicenummer i hele landet.

Hvorfra kan man ringe til 112?
112 kan benyttes over alt i landet fra både fastnettelefoner og mobiltelefoner. Det er gratis at ringe til 112.
Alle teleselskaber er forpligtet til at sørge for, at alle abonnenter altid kan ringe til 112 – også selv om der ikke er penge på kontoen, eller telefonen er spærret.
Der kan ikke sendes smser til 112. Døve og hørehæmmede kan dog via Danske Døves Landsforbund eller det lokale høreinstitut efter behov og forespørgsel få udleveret et hemmeligt telefonnummer, der gør det muligt i nødstilfælde at sende en sms, som kan læses og besvares af 112.

Hvad sker der, når man ringer 112?
Når man ringer 112, bliver man mødt af følgende besked:
De har kaldt alarm 112 [et-et-to] – vent venligst hold forbindelsen til alarm 112 [et-et-to].
Opkaldet bliver herefter med det samme viderestillet til en 112-alarmoperatør.
112-alarmoperatøren vil som regel bede om at få oplyst:
Hvad er der sket?
Hvor er det sket?
Hvornår er det sket?
Hvilket nummer ringer du fra? – Dog kan 112 ofte se dit nummer, og så falder spørgsmålet bort.
Hvor skal hjælpen sendes hen – helst en præcis adresse?
Hvor mange tilskadekomne er der?

Alle opkald til 112 bliver optaget.
Alarmcentralerne videresender din anmeldelse til rette myndighed. Er der akut behov for politi, bliver opkaldet videresendt til politiets vagtcentraler. Er der akut behov for ambulance eller brandvæsen videresendes henvendelsen hertil. Din anmeldelse bliver sendt videre samtidig med, at du taler med og bliver vejledt af
112-alarmoperatøren.
Hjælpen bliver altså sendt af sted, selv om du taler med 112-alarmoperatøren, og samtalen kan derfor fortsætte så længe, der er behov for det.
112-alarmoperatøren kan også tale med folk fra beredskabet undervejs i samtalen og underrette dem om situationen, mens de er på vej til skadestedet.
Ved alle opkald om sygdom eller tilskadekomst, samt ved alle ulykker, hvor der skal ydes første hjælp, bliver en sundhedsfaglig person koblet på samtalen. Det er den sundhedsfaglige person, som beslutter, hvilken hjælp der skal sendes af sted, og vedkommende sørger også for at vejlede anmelderen på ulykkesstedet i førstehjælp.

Hvad kan man som anmelder gøre?
Som anmelder skal du prøve at bevare roen og forsøge at forklare så tydeligt som muligt, hvad der er sket, hvor det er sket, hvem der har brug for hjælp og hvorfor. Alarmcentralen har brug for så detaljerede oplysninger som muligt for at kunne afgøre, hvilken hjælp der er brug for. Du bør blive ved telefonen, indtil beskeden er forstået. Alarmcentralen har muligvis brug for flere oplysninger, også efter at hjælpen er sendt.
Hvis der er andre til stede, er det en god idé at bruge dem som hjælpere. Der kan eventuelt sendes en vejviser af sted, som kan vise ambulancen, politiet eller brandvæsenet vej til det rigtige sted. Det er vigtigt at blive på stedet og afvente hjælpen.

Hvorfra besvares 112-opkald?
112 betjenes af to landsdækkende alarmcentraler, der er placeret i Århus og Slagelse. I Storkøbenhavn betjenes 112 af alarmcentralen ved Københavns brandvæsen,.
Politiets alarmcentraler betjenes af erfarne politifolk, der er særligt uddannet til at besvare opkald til 112.
Er der andre måder at kontakte politiet på eller få oplysninger i nødsituationer?
Nej. Hvis der er livsfare, eller der er akut behov for politiets udrykning, skal der altid ringes 112.

Kan 112 bruges i udlandet?
Ja. 112 kan benyttes i alle EU-lande, da 112 i dag er alarmnummer i hele EU.