Ikke alle er glade for deres tilstedeværelse

30. august 2013
Ikke alle er glade for deres tilstedeværelse

.
Af Arne Lybech

På den gamle golfbane ved Sohngaardsholm er der i sommerens løb foretaget indtil flere indskrænkelser af det åbne område. Nu er der etableret hegn, således at heste og ponyer fra Fristedet på Thulevej har fået nye græsgange. Efter nogle af beboerne fra nabolaget har opdaget det er der nu indsendt klage til kommunens parkforvaltning, der administrerer det store naturskønne areal. Efter deres opfattelse strider indhegningen mod den vedtagne lokalplan. Vi følger det op senere.