Indvielse af “Bjergbanestien”

8. oktober 2013
Indvielse af “Bjergbanestien”

.
Aalborg kommune fortæller:

Fredag den 11. oktober indvies den rekreative vandre- og cykelsti Bjergbanestien mellem Svenstrup og Nibe.

Indvielsen foretages af Rådmand for Teknik- og Miljøforvaltningen, Mariann Nørgaard og Rådmand for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Thomas Kastrup-Larsen sammen med en masse friske skoleelever fra de lokale skoler i Sønderholm, Godthåb og Svenstrup, som indvier stien ved at løbe på en del af strækningen i forbindelse med skolernes motionsdag.

En af klasserne på Sønderholm Skole har op til indvielsen arbejdet med togbanens historie, hvor de har indhentet oplysninger fra lokalhistoriske arkiver, fotos m.m. Hele Sønderholm Skole får et lille oplæg om emnet om morgenen den 11. oktober, inden motionsløbet begynder.

Selve indvielsesceremonien finder sted på den opholdsplads, der ligger der, hvor stien krydser Tostrup Brovej og sker kl. 10.00. Aalborg Kommune er vært med kaffe og småkager til de fremmødte, og til skoleeleverne er der vand, frugt og müslibar.

Stien er for hovedpartens vedkommende etableret på linjeføringen for den tidligere jernbane mellem Svenstrup og Nibe, og er blevet etableret på baggrund af et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Aalborg Kommune. Lokale borgere har været inddraget flere gange i de godt tre år projektet har været undervejs og har bl.a. bidraget med forslag og ønsker til faciliteter langs stien. I løbet af vinteren vil der blive etableret borde, bænke, shelters m.m. langs stien, så dette er klar til brug i foråret 2014.

Stien har fået stor økonomisk støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond og Energinet.dk udover den finansiering Aalborg Kommune selv har lagt i projektet.

Aalborg Kommune har udarbejdet en folder om banens historie, ruten, dyr og planter langs stien m.m. (vedhæftet). Folderne vil blive uddelt ved indvielsen og vil efterfølgende kunne fås på biblioteker og turistkontorer, ligesom den vil kunne downloades på Aalborg Kommunes hjemmeside.