Information om lockout på skoleområdet

9. april 2013
Information om lockout på skoleområdet

.
KL har lockoutet overenskomstansatte lærere, som er medlemmer af Lærernes Centralorganisation. Se hvad lockouten betyder for dig.

Hvem er omfattet af lockouten?
Lockouten omfatter alle overenskomstansatte lærere i folkeskolen, ungdomsskolen, samt kombinationsansatte lærere i Kulturskolen.
Lockouten omfatter ikke:
Skoleledere
Tjenestemænd
Personalet i DUSen
Lærere ansat i Kulturskolen under musikskoleoverenskomsten

Hvordan påvirker lockouten skoledagen?
De fleste lærere er omfattet af lockouten og må derfor ikke undervise. Deres undervisningstimer bliver aflyst, mens timer med tjenestemandsansatte- og ikke-organiserede lærere bliver afholdt.
Det betyder i praksis, at de fleste undervisningstimer bliver aflyst og der kommer huller i klassernes skemaer. Derfor får klasserne udleveret midlertidige skemaer.
Der vil være stor forskel på skolernes muligheder for at gennemføre undervisningen og føre tilsyn med eleverne, fordi antallet af lærere, der er ramt af lockouten, er forskellig fra skole til skole. Det betyder, at elever og forældre vil opleve konflikten forskelligt fra skole til skole og fra klasse til klasse.
Det kan i mange tilfælde være nødvendigt at sende elever hjem, hvis det ikke er muligt at føre et sikkert tilsyn med dem.

Hvad kan forældrene gøre?
Så vidt det er muligt anbefales forældre kun at sende deres børn i skole til de undervisningstimer, som fremgår af klassernes midlertidige skemaer.
Skolerne er forpligtet til at føre tilsyn med alle børn, der møder i skole. Det kan dog blive nødvendigt at aflyse den planlagte undervisning og eventuelt sende eleverne hjem
Forældre opfordres til at holde sig orienteret på Forældreintra, hvor skolerne løbende udsender informationer om, hvilken undervisning der bliver gennemført.

Har DUSen åben?
Personalet i DUS er ikke omfattet af lockouten, og DUS’ens åbningstider er uændrede. Børnene forventes først i DUS efter normal skoletids ophør.
Undervisning på Aalborg Kulturskole
Hovedparten af Kulturskolens undervisere er ansat efter musikskoleoverenskomsten og således ikke omfattet af lockout. Det betyder, at hovedparten af Aalborg Kulturskoles undervisning gennemføres som normalt.
Få nærmere information på Kulturskolens hjemmeside

Må forældre bruge skolernes lokaler?
Nej, det er ikke tilladt at organisere forældreundervisning eller tilsyn på skolerne, fordi skolens lokaler ikke må bruges til disse formål under en lockout.

Hvad med afgangsprøverne?
Elevernes afgangsprøver kan blive berørt af konflikten, hvis konflikten bliver varighed. Hvis prøverne berøres af konflikten, vil Ministeriet for Børn og Undervisning orientere om, hvordan skolerne skal forholde sig.

array(5) {
 ["post_type"]=>
 string(6) "banner"
 ["posts_per_page"]=>
 int(4)
 ["orderby"]=>
 string(4) "rand"
 ["status"]=>
 string(7) "publish"
 ["meta_query"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["key"]=>
   string(28) "banner_profilbanner_big_link"
   ["value"]=>
   string(0) ""
   ["compare"]=>
   string(2) "!="
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["relation"]=>
   string(3) "AND"
   [0]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) "<="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
   [1]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) ">="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
  }
 }
}