Ingen grund til at holde det hemmeligt!

10. oktober 2013
Ingen grund til at holde det hemmeligt!

.
Af Arne Lybech

Det Hemmelige Teater i Aalborg i Kjellerupsgade er på vej med en ny forestilling. Fredag ankommer den lille teatergruppe Arrieregården med forestillingen “Alt er sagt siger de”.

To soldater, bevæbnede med harmonika, klarinet og stepsko, marcherer taktfast af sted i et goldt tidløst landskab, beredt til kamp. Men fjenden er ukendt, og resten af hæren er ude af syne.
Selvom de er alene og vildfarne, er de urokkelige i troen på deres mission, og frygten for fjenden binder den lille enhed sammen på deres endeløse vandring.
Den egentlige kamp starter først, da de opdager at slaget er tabt, og at de er alene tilbage. Frygten og sårbarheden kan ikke længere skjules under uniformerne, krigen trænger ind imellem dem, grænser skabes, territorier udfordres og spillet om magt og status begynder.
Alt er sagt, siger de er en fysisk musikteaterforestilling om liv og død, om kærlighed og krig og om spændet mellem menneskets evige søgen og dets basale behov for tryghed.

Billet kr. 50,-
DET HEM’LIGE TEATER Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg