Kontanthjælpsreform

5. august 2013
Kontanthjælpsreform

.
Folketinget har den 28.06.13 vedtaget reform af kontanthjælpssystemet og ændringerne træder i kraft pr. 01.01.14. Reformen betyder større ændringer vedr. både beskæftigelsesindsatsen men også vedr. forsørgelsesydelserne.

Aalborg Kommune er gået i gang med det forberedende arbejde som følge af reformen.

De borgere, der bliver berørt økonomisk af reformen, vil i løbet af efteråret blive kontaktet af deres rådgivere. Rådgiverne i Aalborg Kommune kan endnu ikke oplyse om konkrete konsekvenser for den enkelte borger, så brev fra kommunen bør afventes inden, der tages kontakt med spørgsmål om reformen og dennes betydning for den enkelte.

For kortere orientering om kontanthjælpsreformens betydning henvises der til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Særligt artiklen Bredt politisk flertal har vedtaget kontanthjælpsreformen giver et kort overblik over ændringerne.

Der vil løbende blive lagt oplysninger på Aalborg Kommunes hjemmeside, hvis der er nyt at informere om vedr. reformen.