Kriminalitetstruede unge skal have ret til et lommepengejob

24. april 2024
Kriminalitetstruede unge skal have ret til et lommepengejob

Lommepengejob skal give kriminalitetstruede unge en hjælpende hånd og mod på at vende kriminaliteten ryggen og blive en del af samfundsfællesskabet. Det er intentionen i et kommende lovforslag.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

– Alt for mange unge er overladt til kriminelle bander. Det kan vi som samfund ikke være bekendt. Vi skal hjælpe de unge væk fra gaden, væk fra kriminalitet og vise dem, hvordan de kan tjene deres egne penge, hvad enten det er i supermarkedet, boligforeningen eller svømmehallen.

– Jeg er af den overbevisning, at hvis du som ungt menneske oplever, at der er brug for dig, og at du kan gøre en forskel, så vil du også føle stolthed og styrke. Det giver dannelse, selvtillid og er myndiggørende at bidrage til en arbejdsplads og tjene sine egne penge.

– Regeringen vil derfor sikre, at unge, der er på vej ud i en kriminel løbebane, får ret til et lommepengejob. De unge skal mærke, at vi som samfund vil dem, så de kan komme tilbage på den rette sti til gavn for både dem selv og samfundet.

Kommunerne bliver med lovforslaget pålagt at tilbyde unge i alderen 13-17 år et lommepengejob, hvis de unge bliver henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, eller kommunen modtager dokumentation fra politiet om, at de er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet. Det skal ske senest en måned efter, at den unge har taget imod tilbuddet om et lommepengejob.

Et lommepengejob kan være på enten det private eller offentlige arbejdsmarked, og lommepengejobbet etableres på almindelige løn- og arbejdsvilkår, herunder de særlige arbejdsmiljøregler, der gælder for unge under 18 år.

Lovforslaget om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge er et led i udmøntning af aftale om Bandepakke IV trygge nabolag i hele Danmark, som blev indgået i november sidste år af S, V, M, SF, DD, LA, K, RV, DF og NB.

Lovforslaget om lommepengejob forventes at medføre øgede administrative udgifter samt lønudgifter til unge i lommepengejob. Det skønnes, at der samlet set vil være lønudgifter på 6,7 mio. kr. i 2024 og 13,3 mio. kr. fra 2025 og frem.