Lars Bang runder de 60 år

14. september 2013
Lars Bang runder de 60 år

.
Af Arne Lybech

Tidligere byrådsmedlem i Aalborg Byråd og formand for Brugsen i Svenstrup, Lars Bang Jensen runder i dag de 60 år. Det gør Bang Jensen så aktiv som altid. Han er foruden formand for den lokale brugs med sine 3000 medlemmer særdeles aktiv på rejsefronten. Gennem oplysningsforbundet Fokus arrangerer han rejser foruden en foredragsrække med stor spændvidde. Bang Jensen var i en længere periode formand for Nordjyllands Kunstmuseum og en vigtig medspiller i navneforandringen til det nuværende Kunsten. Tilbage i tidernes morgen er han uddannet socialrådgiver og havde som sådan god indsigt i sociale forhold i sin periode som medlem af kommunens Sociale Udvalg og Børn & Unge udvalget.
Han bor med sin kone på Solgården i Svenstrup, hvorfra der til stadighed spindes gode ideer udi kunsten, rækkende fra litteraturudgivelser til samspil med folk fra jazzens verden. Mange års ansættelse i kulturhuset Huset i Hasserisgade er også en del af erfaringsgrundlaget for fødselaren.
Tillykke med dagen!