Mere forskning som Steffens i Gødstrup

20. maj 2024
Mere forskning som Steffens i Gødstrup

For forskningen i Gødstrup var 2023 et rekordår. Det viser den nye Forskningsberetning, der er lavet fra NIDO | Center for Forskning og Uddannelse. Her kan du møde en af læge, der forsker i at finde bedre behandlinger til patienter med de store folkesygdomme.

Steffen Flindt Nielsen er læge på Nyresygdomme, Medicinsk Afdeling og forsker desuden i sammenhængen mellem sukkersyge og nedsat nyrefunktion. Det er sygdomme, som mange borgere i Regionshospitalet Gødstrups optageområde lider af.

– I vores forskningsgruppe forsker vi i effekten af noget i relativ ny sukkersygemedicin. Det er medicin, som vi ved beskytter nyrerne, men vi ved ikke hvordan. Det er det, vi prøver at finde ud af, forklarer han, og fortsætter:

– Vi håber, at vores forskning kan gøre os klogere på de grundlæggende årsager i sammenhængen mellem sukkersyge og nedsat nyrefunktion, for det er vigtig, at vi forstår sygdommen, og hvad der sker i kroppen.

Forskningsprojektet går kort fortalt ud på at undersøge en række patienter før og efter, de har fået hhv. medicin og placebo. Alle deltagerne fik både den nye medicin i fire uger og den virkningsløse placebomedicin i fire uger. Men deltagerne vidste ikke, hvornår de fik hvad. Flere gange under forløbet skulle forsøgsdeltagerne ind på hospitalet i Gødstrup for at bliver undersøgt og scannet.

Forskning tæt på klinikken
Med åbningen af Regionshospitalet Gødstrup i 2022 blev faciliteterne for forskning og uddannelse samlet. NIDO-bygningen rummer nemlig både kontor- og undervisningsfaciliteter, laboratorier, Clinical Trial Unit, biobankfaciliteter og meget mere.

For Steffen Flindt Nielsen er det i NIDOs Clinical Trial Unit, som er en række klinikrum særligt beregnet til forskning, de mange undersøgelser af forsøgsdeltagerne har fundet sted. Derudover blev patienterne scannet i Nuklearmedicinsk Klinik, som ligger ganske tæt på NIDO-bygningen.

– Vi har virkelig gode faciliteter i NIDO. Her er alt, hvad vi skal bruge. Jeg begyndte patientundersøgelserne til dette forskningsprojekt i 2021 og blev færdig i slutningen af 2022. Dermed har jeg været i gang både før og efter flytningen til Gødstrup. Det bedste ved flytningen er at Nuklearmedicin nu ligger så tæt på. Før vi flyttede til Gødstrup, lå Nuklearmedicinsk Klinik i Herning, mens vi forskere fra Nyremedicin holdt til i Holstebro. Det var noget bøvlet, forklarer Steffen Flindt Nielsen.

Flere forskere, flere projekter, flere publikationer
Steffen er langt fra alene om at forske i Gødstrup. Lige nu er der fem universitetsklinikker, men der forskes på langt de fleste afdelinger. 65 forskere, ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende, projektsygeplejersker m.m. har deres faste gang i NIDO.

2023 var i den grad et rekordår for forskningen på Regionshospitalet Gødstrup. Ved årets udgang var der hele 43 igangværende forskningsprojekter i laboratorier og Clinical Trial Unit, og 2529 patienter havde været igennem Clinical Trial Unit.

Den stigende forskningsaktivitet kan også ses af at antallet af peer-rewiewed publikationer, der er steget støt gennem årene til rekordhøje 238 i 2023.

– Efter flere års bygge- og flytteforberedelser er det utrolig glædeligt at se, hvordan hospitalets forskning for alvor begyndte at tage fart i 2023 i vores nye rammer i Gødstrup. Der er rift om at benytte NIDO Clinical Trial Unit, at opbevare biologiske prøver i biobankfaciliteterne, at få en kontorplads osv., siger Forskningschef i NIDO, Henriette Nørmølle Buttenschøn og bemærker samtidig, at NIDO er andet og mere end forskningsfaciliteter:

-Som koncept skiller NIDO sig ud ved at samle hospitalets forskere i ét enkelt miljø på tværs af afdelinger og faglige grænser. Det giver nogle enestående muligheder for samarbejde og jeg håber den flotte udvikling på forskningsfronten vil fortsætte i årene, der kommer.

Den betragtning er den unge læge og forsker Steffen Flint Nielsen enig i:

­- Noget, der er rigtig godt ved at forske her i Gødstrup, er, at vi altid er tæt på de andre specialers forskningsmiljøer. Det betyder, at vi kan få nye inputs og sparring med andre forskere, og det kan på sigt give flere projekter på tværs af specialer, forklarer han.