Mere trafiksikre børn og unge

18. maj 2013
Mere trafiksikre børn og unge

.
For fjerde år i træk har kommunerne forbedret indsatsen for at gøre børn og unge mere sikre i trafikken. Det viser ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden. Aalborg Kommune har også deltaget i undersøgelsen og har her opnået en særdeles flot placering for deres indsatser. Det skyldes blandt andet, at kommunen de seneste år har hjulet skolerne med at indføre trafikpolitikker, som sætter rammen for skolens arbejde med færdsel.

Det er i trafikken, at flest unge kommer til skade eller mister livet. Trafikken er klart farligere for de unges liv end fx vold og stoffer. Derfor er det meget vigtigt, at skolerne og kommunerne bruger tid og ressourcer på at sikre, at børnene bliver klædt ordentligt på, når de skal ud i trafikken. For de fleste trafikulykker sker i de første ti år, efter de unge har forladt skolen.

Aalborg Kommune har i flere år haft fokus på vores børn og unges sikkerhed i trafikken. Teknik- og Miljøforvaltningen har som et særligt vigtigt indsatsområde at skabe sikre og trygge skoleveje. Udover arbejdet med trafikpolitikkerne, er der de seneste år gennemført skolevejsanalyser på alle skolerne, hvor utrygge kryds og strækninger er blevet kortlagt. Skolevejsanalyserne er løbende blevet fulgt op med udførelsen af en række sikkerhedsfremmende foranstaltninger på vejene omkring skolerne.

Om undersøgelsen
Kommunernes Skoletrafikundersøgelse er gennemført af Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden. Formålet er at få kommunerne til at prioritere arbejdet med trafiksikkerhed for børn og unge i kommunen og på skolerne. 94 ud af 98 kommuner har i 2013 deltaget i undersøgelsen, hvor rådet har spurgt ind til:

Kommunale indsatser for trafiksikkerhed
Trafikpolitik på skoler
Opbakning til skolernes færdselsundervisning
Netværk om trafiksikkerhed.

2. plads til Aalborg Kommune

I undersøgelsen får kommunerne point i en række spørgsmål, som handler om, i hvor høj grad og i hvilket omfang de hjælper deres skoler i arbejder med at skabe trafiksikre børn og unge. Aalborg Kommune har fået 86 point ud af 100 mulige point, hvilket giver en flot 2. plads, (kun 9 point efter vinderen):

– Vi er glade for vi klarer os så godt, og at det faktisk kan ses vi gør en stor indsats for at skabe sikre trafikanter i kommunen. Vi vil fortsat have fokus på arbejdet med børn og unges sikkerhed i trafikken, for det er i arbejdet med børn at den gode adfærd bliver grundlagt, siger Mette Skamris Holm formand for Aalborg Trafiksikkerhedsudvalg.

En flot indsats over hele landet

Undersøgelsen viser, at rigtig mange kommuner over hele landet ligesom Aalborg Kommune har optrappet den gode indsats for at skabe trafiksikre børn og unge.

– Det er tydeligt, at stadig flere kommuner arbejder tættere sammen med skolerne og bakker op om færdselsundervisning, cykelprøver og for eksempel temadage om trafiksikkerhed. Det er et arbejde, der kan give børnene og deres forældre vigtig viden, så vi får mere sikre trafikanter i fremtiden, siger Janne Gundersen, Rådet for Sikker Trafik.
Se hvor mange point, hver kommune har fået: www.sikkertrafik.dk/skoletrafiktest

Gave fra Sikker Trafik

Som tak for besvarelserne modtager de deltagende kommuner gratis Trafikkit til skolernes færdselskontaktlærere. Trafikkittet skal hjælpe færdselskontaktlærerne med at øge færdselsundervisningen på skolerne og består af:

Refleksveste
USB-stik med film og slides til brug i undervisning, på forældre- & lærermøder
Plakat til lærerværelset
Folder om børn, unge og trafik.

Det gør Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har haft fokus på skolevejsområdet gennem en lang række initiativer og aktiviteter de seneste år, bl.a.:

Samarbejde mellem forvaltninger og andre instanser.
Der er skabt et formaliseret samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Skole- og Kulturforvaltningen og Nordjyllands Politi, som alle er repræsenteret i Aalborg Trafiksikkerhedsudvalg.

Trafikpolitikker. (gennemført af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Skole- og Kulturforvaltningen)
Skolerne har fået hjælp til at få udarbejdet en trafikpolitik, der beskriver skolens egne regler og retningslinjer dels i forhold til en eventuel regulering af færdslen omkring skolen, de voksnes og elevernes trafikadfærd samt færdselsundervisningen på skolen.
62 ud af 64 skoler i Aalborg Kommune har fået deres egen trafikpolitik, svarende til 97 % af alle skolerne (de 50 kommunale og 12 ud af 14 private). Rigtig mange skoler har lagt deres trafikpolitikker ud på skolens hjemmeside.
Teknik- og Miljøforvaltningen har finansieret projektet og været skolerne behjælpelig med igangsættelse og input. Der vil de kommende år blive fulgt op på skolernes arbejde med trafikpolitikker.

Skolevejsanalyser. (gennemført af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med skolerne og Nordjyllands Politi)
Er gennemført for samtlige skoler (50 kommunale og 14 fri-/privatskoler) i årene 2009-2011, hvor eleverne selv har udpeget farlige steder på deres skolevej. Herunder kortlægning af transportmiddelvalg og farlige/utrygge skoleveje.

Skolevejsprojekter. (gennemføres af Teknik- og Miljøforvaltningen)
Anlægsprojekterne udføres på baggrund af skolevejsanalyserne og omfatter trygheds- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, fx sænkning af hastighed og etablering af sikre krydsningssteder

Skolevejsfoldere. (udarbejdes og udsendes af Teknik- og Miljøforvaltningen)
Foldere udsendes hvert år til alle kommunens skoler, der omhandler skolevejen i nærområdet.

Skolestartskampagnen. (finansieres af Teknik- og Miljøforvaltningen)
Kommunen medvirker hvert år i den landsdækkende kampagne og sender materiale og vejkantplakater til skolerne.

Møder med færdselskontaktlærere. (afvikles af Skole- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Nordjyllands Politi)
Netværksmøder afvikles hvert år. Her kan lærere fra alle kommunens skoler udveksle erfaringer vedrørende færdselsundervisning og kampagner.

Skolecykel kampagne. Målet er at få skolebørn til at bruge cyklen til skole . Her er tænkt adfærdsændring i forhold til transportvaner. (afviklet i regi af EU-projektet ARCHIMEDES)

Cykelhjelmkampagne (afviklet af Teknik- og Miljøforvaltningen)
Kampagnestrategi for øget hjelmbrug rettet mod forskellige målgrupper, bl.a. de ældste skoleelever.

Cykelbaner. (gave fra Sikker Trafik)
3 mobile baner udlånes og transporteres til skolerne via kommunens KRAM bus og kan bruges i forbindelse med cyklistprøven og færdselsundervisningen i 4. og 5. klasse.

Arrangement for skolepatruljeelever. (samarbejde mellem Skole- og Kulturforvaltningen med Nordjyllands Politi)
Tur til Fårup Sommerland afvikles hvert år som tak for god indsats.

Videreformidling og understøttelse af landsdækkende institutioners initiativer/kampagner. (Skole- og Kulturforvaltningen)
(fx Trafiksikkerhed i øjenhøjde), der henvender sig til skoler, færdselsundervisere samt forældre og elever.

Cykelforbindelser. (Teknik- og Miljøforvaltningen)
Etablering af sikre cykelforbindelser til og fra skoler, fx nye cykelstier.

Fakta:
Der er en ung person involveret i hver tredje trafikulykke.
De fleste trafikulykker blandt unge sker i de første ti år efter de forlader folkeskolen.
99 % af ulykkerne i trafikken skyldes vores adfærd.

For spørgsmål og yderligere information, kontakt venligst:

Mette Skamris Holm, afdelingsleder, Trafik & Veje, Aalborg Kommune, tlf. 99 31 23 50.
Winnie Nymann Larsen, ingeniør, Trafik & Veje, Aalborg Kommune, tlf. 99 31 23 45.
Jens Bak Rasmussen, skolekonsulent, Skole- og Kulturforvaltningen, tlf. 99 31 41 10.
Janne Gundersen, proceskonsulent, Rådet for Sikker Trafik, tlf. 24 45 52 80.
Søren Ørsted Pedersen, pressekonsulent, Rådet for Sikker Trafik, tlf. 22 32 70 09.

Herunder en oversigt over, hvilke 41 kommuner, der har ydet en ekstra flot indsats:
Albertslund: 56 point.
Brøndby: 63 point.
Dragør: 52 point.
Esbjerg: 57 point.
Faxe: 73 point.
Fredericia: 63 point.
Frederiksberg: 65 point.
Frederikshavn: 52 point.
Frederikssund: 49 point.
Gentofte: 82 point.
Gladsaxe: 56 point.
Gribskov: 78 point.
Haderslev: 60 point.
Helsingør: 83 point.
Herning: 77 point.
Hillerød: 71 point.
Holstebro: 70 point.
Hørsholm: 95 point.
Ikast-Brande: 51 point.
Kolding: 72 point.
København: 74 point.
Lejre: 69 point.
Lyngby-Taarbæk: 62 point.
Norddjurs: 67 point.
Næstved: 81 point.
Randers: 64 point.
Rudersdal: 63 point.
Rødovre: 51 point.
Silkeborg: 54 point.
Skanderborg: 73 point.
Skive: 50 point.
Svendborg: 77 point.
Syddjurs: 67 point.
Sønderborg: 48 point.
Thisted: 63 point.
Tønder: 73 point.
Tårnby: 61 point.
Vallensbæk: 81 point.
Vejen: 62 point.
Vesthimmerland: 55 point.
Aabenraa: 82 point.
Aalborg: 86 point.