Mulighed for indvinding af mere grus og sand i Siem Skov

4. maj 2017
Mulighed for indvinding af mere grus og sand i Siem Skov

.
Af Bent Skovgaard Olsen
Byrådsmedlem Enhedslisten Rebild

Råstofplan vedtaget Det giver mulighed for indvinding af mere grus og sand i Siem Skov

Regionsrådet i Region Nordjylland har nu vedtaget Råstofplan 2016. Kun Enhedslisten stemte imod den samlede Råstofplan.
Et ændringsforslag om at tage den nordvestlige udvidelse af området i Siem Skov ud af Råstofplan 2016, blev stemt ned med 30 stemmer mod 8.

Et flertal i Regionsrådet mener åbenbart, at lodsejers ønske om at grave grus og sand er vigtigere end at fremtidssikre rent drikkevand for flere tusinde mennesker i Terndrup og omegn.

Regionsrådet går således imod indstillingen fra et enigt byråd i Rebild Kommune. Rebild Kommune gør i en faglig vurdering overfor Region Nordjylland rede for, at en gravetilladelse kommer til at øge sårbarheden i forhold til stoffer, der kan udvaskes til grundvandet. Rebild Kommune gør desuden rede for, at området i Siem Skov har en særdeles vigtig betydning, som det største og vigtigste grundvandsdannende vandforsyningsområdet i hele den østlige del af Rebild Kommune

Vedtagelsen af Råstofplan 2016 er træls for miljøet udtaler Enhedslistens byrådsmedlem Bent Skovgaard Olsen. Hvad skal vi bruge grus og sand til, hvis vi i fremtiden ikke har rent drikkevand? Hvorfor skabe usikkerhed om rent drikkevand for flere tusind mennesker, blot fordi en lodsejer ønsker at tjene penge på at sælge grus og sand?

Det seneste ¾ år har Aktionsgruppen Værn om Vand kæmpet for at gøre opmærksom på de særlige drikkevandsinteresser, der er i graveområdet i Siem Skov. Værn om Vand har udover problemstillingen i Siem Skov, også arbejdet på at gøre opmærksom på mere principielle spørgsmål omkring miljøhensyn i forbindelse med råstofindvinding.

Det har været en lang og sej kamp. Det har også været vanskeligt at trænge igennem med ny viden om området, hos myndighederne.
Det var desillusionerende, at opleve beslutningsprocessen i Regionsrådet. Hvor flere politikere tilkendegav, at de afgav deres stemme på et ikke fuldt ud oplyst grundlag.

Råstofplanen er vedtaget. Kampen for at sikre rent drikkevand i fremtiden fortsætter!