Netværk er sagen i Aalborg Kommune

15. marts 2014
Netværk er sagen i Aalborg Kommune

.
Pressemeddelelse!

Netværk er sagen!

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune har netop afsluttet Projekt Netværksinddragelse. Projektet har i en 2-årig periode specifikt haft fokus på at øge og kvalificere kommunens netværksanbringelser.
Projekt Netværksinddragelse har efter hensigten sat gang i en positiv udviklingsproces i den sociale indsats i form af et større fokus på inddragelsen af børn og unges brede netværk i sagsbehandlingen, udtaler Familie- og Socialudvalget, som allerede har vedtaget en politisk beslutning om at forankre projektet i forvaltningen.

Evalueringen af indsatsen viser blandt andet, at det øgede fokus på netværksinddragelse har resulteret i en stigning i kommunens netværksanbringelser fra 6,34 % til i dag 9,14 % af samtlige anbringelser. Evalueringen dokumenterer ligeledes, at netværksanbringelser kan være en socialfaglig god løsning for udsatte børn og familier. Som et eksempel har der i projektperioden kun været ét sammenbrud ud af 38 netværksanbringelser ligesom statusopfølgninger viser, at de anbragte børn er i positiv trivsel og udvikling, og at anbringelsen i netværket imødekommer børnenes behov.

Et ligeværdigt samarbejde
Der er i projektperioden foretaget interviews med netværksplejefamilier med henblik på at kvalificere kommunens sagsbehandling af netværksanbringelser.

Netværksplejemor Kirsten Lauritsen udtaler: Vi har i 2 ½ år som netværksplejefamilie for to børn af familien har haft mulighed for at følge den udvikling, som projektet har igangsat i den sociale praksis. Projektet har medvirket til at flytte fokus fra et traditionelt arbejdsgiver arbejdstagerforhold til et langt mere ligeværdigt samarbejde mellem os på den ene side og kommunen på den anden. Et samarbejde, der tillader alle aktører at være optaget af, hvordan vi i fællesskab gør det bedste for børnene.

Det øgede fokus på netværksinddragelse har, udover en stigning i kommunens netværksanbringelser, resulteret i netværksindsatser i forskellige sager også af mere forebyggende karakter, som har betydet mindre indgribende foranstaltninger for børn og familier.

Projektet implementeres
Nyere forskning fra bl.a. Sverige peger på, at netværksanbringelser har en god kvalitet målt på en lang række faktorer. Én af disse faktorer er, at barnet anbringes på baggrund af en allerede eksisterende relation og tilknytning, og dermed oplever barnet anbringelsen mindre indgribende.

Aalborg Kommune har besluttet at fastansætte projektets medarbejdere i deres nuværende netværksfunktioner efter projektperiodens ophør. Hermed sikres en fortsættelse af det øgede fokus på netværksinddragelse i myndighedsarbejdet.

array(5) {
 ["post_type"]=>
 string(6) "banner"
 ["posts_per_page"]=>
 int(4)
 ["orderby"]=>
 string(4) "rand"
 ["status"]=>
 string(7) "publish"
 ["meta_query"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["key"]=>
   string(28) "banner_profilbanner_big_link"
   ["value"]=>
   string(0) ""
   ["compare"]=>
   string(2) "!="
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["relation"]=>
   string(3) "AND"
   [0]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) "<="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
   [1]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) ">="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
  }
 }
}