Nu kan besøgende opleve elgene i Lille Vildmose

21. juni 2016
Nu kan besøgende opleve elgene i Lille Vildmose

Elgene opleves bedst fra bilen

.
Torsdag 23. juni 2016 lukker vi hegnet op, så elgene kan bevæge sig ind i det 2100 ha store Mellemområde i Lille Vildmose, hvor alle med lidt held – har mulighed for at se og opleve dyrene.

Siden november 2015 har de 5 elgkalve i Lille Vildmose gået i et mindre, hegnet område af mosen. Nu er tiden kommet til at lukke elgene ud i det 21 km2 store Mellemområde, hvor de sammen med bestanden af krondyr vil indgå som naturplejere af mosens naturlige økosystem. Dermed bliver det også muligt for besøgende at fange et glimt af elgene.

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen glæder sig til at følge elgens videre færden:
– Vi kan se, at elgene i Lille Vildmose trives og har det godt. Nu bliver det spændende at se, om de kan klare sig selv, når de kommer ud i Mellemområdet. De er jo stadig ikke ret gamle, og vi betragter dem endnu som små novicer, der skal lære at stå på egne ben. Selvom vi endnu ikke ved, hvornår elgene vil tage imod invitationen til at gå ud i Mellemområdet, så glæder det mig, at besøgende nu endelig har muligheden for at opleve elgene i mosen, slutter rådmanden.

Gæster i Lille Vildmose har mulighed for at køre i bil ind i Mellemområdet, og den bedste anvisning, hvis man gerne vil se dyrene, er, at køre stille og roligt rundt i Mellemområdet. Skulle man være heldig at få øje på en elg, så lyder opfordringen, at man skal blive i bilen.

Driftsleder ved Aage V. Jensen Naturfond, der ejer store dele af Lille Vildmose, Jacob Skriver fortæller:
– Skulle man være heldig at få øje på en elg, så opfordrer vi til, at man bliver i bilen. Dyrene vil nemlig højst sandsynligt blive forskrækkede og løbe væk, hvis man stiger ud af bilen. Elgene skal med tiden kunne føle sig trygge ved, at biler og mennesker opholder sig på vejene. Derfor opfordrer vi alle til at vise hensyn til dyrene, forklarer Jacob Skriver.

Der er etableret i alt 5 såkaldte fæ-riste samt lige så mange hestevognslåger ved indfaldsvejene til Mellemområdet. Disse sikrer fri adgang for besøgende i området samtidig med, at elge og krondyr holdes inde i området.

Nyt oplevelsesrum om elge og krondyr i Lille Vildmosecentret
Samtidig med, at publikum for mulighed for at opleve elgene i Vildmosen, slår Lille Vildmosecentret dørene op til Danmarks første og største oplevelsesrum om Nordens kæmper – elge, krondyr og rådyr. Det sker netop den 23. juni. De besøgende kan således både opleve dyrene ude i naturen i det indhegnede, men fuldt offentligt tilgængelige Mellemområde, og samtidig tilegne sig viden om dem i centrets nye oplevelsesrum.

Fakta om elgene i Lille Vildmose
Elgene indgår som et dynamisk bidrag til den varierede mosaik af økosystemer, der er blevet genskabt i Mellemområdet
Elgene vil bidrage til den genopretningsproces, som er sat i gang ved sin færden og fødevalg
Elgene supplerer bestanden af krondyr, som også er store, plante-ædende pattedyr. Elgene æder hovedsagelig de træer og buske, som er en trussel for genopretningen af højmosen.
Dyrenes tilstedeværelse, forskellige adfærdsmønstre og måder at søge føde på skaber i samspil en fantastisk dynamik og en rigdom af arter.