Nu starter ombygningen af Kirkens Korshærs herberg i Aalborg

9. juli 2024
Nu starter ombygningen af Kirkens Korshærs herberg i Aalborg
Kirkens Korshær

Med den ny hjemløsereform skal herbergernes indretning og design tænkes på en anden måde, så beboerne bliver bedre klædt på til at komme i egen bolig. Nu starter arbejdet med at ombygge Kirkens Korshærs herberg i Aalborg. Ombygningen bliver et eksempelprojekt på herbergsarbejdet med Housing First, der kan inspirere andre herberger.

Kirkens Korshærs herberg på Forchhammersvej i Aalborg skal bygges om. Ombygningen vil omfatte transformation af eksisterende værelser til selvstændige overgangsboliger, der ligner de permanente boliger, borgerne vil flytte ind i, når de forlader herberget.

Derudover vil de administrative områder blive omdannet til kontaktsteder med fokus på indskrivning, afklaring og rådgivning. Det skal sikre, at herberget kan fungere som en vigtig brobygning mellem hjemløshed og et permanent hjem.

Jeanette Bauer, chef for Kirkens Korshær, glæder sig:

”Mennesker i udsathed har lige så meget ret til gode fysiske rammer som alle andre. Vi ved, at det gør en positiv forskel i et udsat liv. Derfor er vi meget glade for at kunne starte transformationen, så vi får et moderne og funktionelt herberg, indrettet til en målrettet Housing First indsats, der giver optimale forhold for at kunne hjælpe folk ud af hjemløshed. Med det nye herberg vil vi kunne tilbyde værdig og omsorgsfuld støtte til de mennesker, der har allermest brug for det.”

Der ligger et grundigt forarbejde bag ombygningen i form af den omfattende analyse ”Fremtidens herberger”, der er udarbejdet af Kirkens Korshær, Carlberg og den filantropiske forening Realdania i 2022.

Analysen afdækker, at der er behov for en ny model for herberger, og den anviser en række vigtige designprincipper, der understøtter Housing First-tilgangen. Denne tilgang sigter mod at tilbyde hjemløse borgere en permanent bolig så hurtigt som muligt, suppleret med individuelt tilpasset støtte. Den nye herbergsmodel vil fokusere på kortere ophold i overgangsboliger og en hurtig afklaring af borgernes bolig- og støttebehov samt et tættere samarbejde med kommunerne.

Analysen er gennemført i tæt samarbejde med Kirkens Korshærs herberger i Aarhus, Sønderborg og Aalborg samt flere eksperter og interessenter fra bl.a. Realdania, Hjem til Alle Alliancen og Det Obelske Familiefond.

Nu skal anbefalingerne fra analysen afprøves i virkeligheden i transformationen af herberget i Aalborg. Selve ombygningen i Aalborg er muliggjort gennem et tæt samarbejde og medfinansiering fra Realdania, Det Obelske Familiefond samt AN-TV.

”Vi ved, at de fysiske rammer har stor betydning for alle menneskers livskvalitet – og kan spille en vigtig understøttende rolle i sociale indsatser som fx Housing First – både for mennesket i hjemløshed og fagpersonalet. Med eksempelprojektet i Aalborg håber vi at bidrage med mere viden om, hvordan herbergerne kan tænkes designmæssigt, så de bedst muligt understøtter Housing First-arbejdet og ikke mindst de mennesker, som skal hjælpes til at komme tilbage til en tilværelse i eget hjem. Herbergerne spiller en vigtig rolle i hjemløsereformen – og dermed også deres fysiske rammer”, siger Mette Margrethe Elf, projektchef i Realdania.

”Vi er glade for at bakke op om transformationen af herberget i Aalborg til værdige og helt opdaterede standarder. Kirkens Korshær og rådgiverne omkring projektet har med stor dedikation og faglighed udviklet et projekt, der afspejler nyeste socialfaglige viden, og det er vores håb, at de omdannede bygninger på Forchhammersvej kommer til at hjælpe mennesker ud af hjemløshed og samtidig bliver et fyrtårn for Housing First-arbejdet i hele Danmark, siger Peter Larsen”, områdechef i Det Obelske Familiefond.

”AN-TV støtter projekter, der skaber en reel forskel i vores lokalsamfund. Med vores støtte til Kirkens Korshærs banebrydende Housing First-projekt er vi med til at skabe varige løsninger for Aalborgs mest sårbare borgere. Dette projekt er ikke blot innovativt i sin tilgang til hjemløshed, men også en vigtig social indsats, der forbedrer livskvaliteten for mange. Vi er stolte af at være en del af denne transformation og ser frem til at følge projektets udvikling og succes”, siger Jakob K. Svendsen, formand for AN-TV.

Med denne renovering ser Kirkens Korshær frem til at kunne yde en nytænkning og styrkelse af indsatsen for hjemløse i Aalborg og fortsætte arbejdet med at bekæmpe hjemløshed i Danmark.

ZENI arkitekter a/s er valgt som totalentreprenør for ombygningen. Rådgivningsvirksomhederne Carlberg og Cubo har udarbejdet foranalysen.