Ny belægning og fuger på broklappen på Limfjordsbroen

27. juni 2014
Ny belægning og fuger på broklappen på Limfjordsbroen

.
Pressemeddelelse:

Derfor udføres belægnings- og reparationsarbejder på broklappen på Limfjordsbroen i perioden 12. juli 17. august 2014. Arbejdet skal sikre, at belægningen på Limfjordsbroens broklap har tilstrækkelig holdbarhed, til at kunne forblive funktionsdygtig i de kommende 15-20 år.

Der er tale om en total afrensning og udskiftning af broklappens 1100 m² kunststofbelægning på både kørebane, cykelsti og fortov. Samtidig udskiftes broens såkaldte dilatationsfuger ved klappillerne. Der vil således kun ske arbejder ved klapfaget midt på broen – dvs. på den del af brokonstruktionen, som åbner for skibstrafikken.

Trafikken på broen bibeholdes i hele arbejdsperioden, men der må især i myldretiden påregnes gener for broens trafikanter, da antallet af kørebaner reduceres fra to til én i begge køreretninger.

Arbejdet udføres i industriferien (uge 29 31), da der erfaringsmæssigt er betydelig mindre trafik i myldretiden i denne periode. Samtidig er arbejdet særdeles følsomt overfor vejrliget (fugt og temperatur), derfor udføres arbejdet midt i sommerperioden.

Cyklister og gående vil i en stor del af perioden blive henvist til færdsel på modsatte cykelsti og fortov.

Søfartsstyrelsen har givet Aalborg Kommune tilladelse til, at der i arbejdsperioden ikke gennemføres åbninger af broklappen om natten. Det betyder, at en stor del af arbejderne skal gennemføres som natarbejde. Det kan således forekomme perioder i dagtimerne, hvor der tilsyneladende ikke gennemføres arbejder på broen. Det kan f.eks. være i perioder, hvor der skal etableres ny belægning, hvor det ikke er muligt at rømme arbejdsområdet hver gang, der gennemføres en klapåbning (én gang i timen).

Arbejdet gennemføres hurtigst muligt under hensyntagen til de aktuelle vejrforhold og med respekt for såvel den sejlende som kørende trafik.

Entreprenør på arbejdet er MT Højgaard A/S, som har etableret arbejdsplads på Nørresundby-siden på havnearealet.

Aalborg Kommune beklager de gener, som arbejdet måtte medføre for såvel trafikanter som naboer til Limfjordsbroen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til By- og Landskabsforvaltningen, Afdelingsleder Henrik Jess Jensen, tlf. 9931 2370 eller mobil: 2520 2370.