Ny opfindelse skal eliminere fartbøder

22. oktober 2015
Ny opfindelse skal eliminere fartbøder

.
Saphe er navnet på en ny opfindelse, der skal hjælpe bilister med at undgå fartbøder og samtidig forbedre trafiksikkerheden på de danske veje.

Nu kan det være slut med irriterende fartbøder. I hvert fald hvis det står til civilingeniør Freddy Sørensen, der er opfinder og direktør i firmaet Saphe. Saphe, der også er navnet på produktet, er en lille boks, der sættes fast i forruden af bilen. Saphe advarer herfra om fotovogne og kan på den måde være medvirkende til både øget trafiksikkerhed og færre fartbøder.

Ved hjælp af signalet fra en smartphone kan Saphe alarmere bilister, hvis der er en fotovogn i nærheden. Den er let og sikker at betjene i modsætning til eksisterende løsninger. Saphe er dog ikke kun gavnlig når det drejer sig om at undgå fartbøder. Den kan ligeledes alarmere om andre farer på vejen, som fx tabte genstande, trafikuheld eller andre potentielle farer.

I modsætning til løsningerne, der allerede findes på markedet, som fx mobil-apps starter Saphe automatisk i det øjeblik du kører af sted, den er ufarlig at betjene og er væsentlig mere præcis i sin angivelse af potentielle farer.
Med en app skal man huske at tænde for den, før det virker, og det glemmer man ofte på de små ture til supermarkedet. Derudover kan apps ikke bruges, uden at man sidder og roder med mobilen og dermed fjerner fokus fra vejen, siger Freddy Sørensen.

Mange ulykker skyldes uopmærksomhed fra bilisten, eller at denne ikke har kørt efter forholdene. Det kan dog mindskes ved hjælp af den lille sender. Via Saphe melder brugerne ind, når de ser en fotovogn, trafikulykke eller andre farer på vejen. Dette gøres ved hjælp af de to knapper på senderen. Herefter vil Saphe advare andre bilister om en hændelse forude, hvorved bilistens opmærksomhed skærpes, farten kan sænkes og en evt. ulykke undgås.

På sigt er der masser af muligheder for at udvide funktionerne i Saphe til bl.a. at kunne advare mod spøgelsesbilister, udrykningskøretøjer eller sågar cyklister. Ligeledes vil den kunne advare om for høj fart ved skoleveje og vejarbejde, i det tidsrum det er nødvendigt.

Med de muligheder der ligger i Saphe, har løsningen potentiale til at blive en af de vigtigste nyskabelser i den danske trafik sikkerhed.

Det første parti af de nye enheder er allerede klar og bliver snart sat til salg. Det er i øjeblikket muligt at skrive sig op til en af de første eksemplarer på www.saphe.dk.