Ny platform om mennesker med handicap: Der er brug for et opgør med stigmatisering

26. maj 2024
Ny platform om mennesker med handicap: Der er brug for et opgør med stigmatisering

Det kan være svært at rykke ved fasttømrede forestillinger om andre mennesker, og det kan føre til misforståelser, diskrimination og eksklusion. Vi har brug for nye perspektiver, og det er præcis, hvad Muskelsvindfonden ønsker at introducere med den nye portal “Pærspektiv”.

Når det gælder forestillinger om mennesker med handicap, er de ofte negative. Undersøgelser viser, at folk generelt har lavere forventninger eller synes, at de er hjælpeløse. Det betyder, at mange mennesker med handicap ofte føler sig tvunget til at overpræstere, har sværere ved at få job og oplever sociale barrierer, som forhindrer dem i at leve et liv på lige fod med mennesker uden handicap.

Den udfordring har Muskelsvindfonden taget op med Pærspektiv, som vil byde på et hav af vinkler og journalistisk indhold, som skal inspirere og gøre op med den klassiske boks-tænkning.

Negative kasser virker stigmatiserende

Vi putter alle sammen folk ned i kasser, og vi gør det hele tiden. Problemet opstår, når kasserne bliver negative, for så virker de stigmatiserende. Når det kommer til os med handicap, viser undersøgelser, at der er mange negative kasser, og det har en række konsekvenser: Vi har sværere ved at finde jobs. Vi har sværere ved at finde kærligheden og finde vores sociale positioner, og mange mennesker med handicap oplever at blive anskuet som mindre begavede end mennesker uden. Der der brug for et opgør med stigmatisering, flere oplever der er brug for nye perspektiver, som kan ændre den måde, folk ser os på, siger formand Simon Toftgaard Jespersen og fortsætter:

Men Pærspektiv handler ikke kun om handicap. Det er en platform, der byder på indhold for enhver, der søger indsigt og inspiration. Ved at tale bredt og adressere større samfundsdagsordener, stræber vi med Pærspektiv efter at skabe en inkluderende dialog, der bidrager til en større forståelse og accept i samfundet generelt.

En fortrøstningsfuld formand

Simon har selv haft mange mærkværdige oplevelser i sig eget liv, hvor han blandt andet er blevet klappet på hovedet i byen, og hvor mange mennesker i butikker eller restauranter har talt til hans hjælper eller venner, selvom det var henvendt til ham.

Mine oplevelser er imidlertid, at det meste er sket på baggrund af nervøsitet eller manglende forståelse for det at have et fysisk handicap, og derfor er jeg fortrøstningsfuld i forhold til at kunne skabe en forandring, fortæller Simon.

Pærspektiv skal også sikre stemmerne i debatten

Med Pærspektiv vil Muskelsvindfonden også sikre, at forskellige stemmer bliver hørt i den politiske debat. Med et presset handicapområde er det afgørende for Muskelsvindfonden at fastholde og styrke sin position i det politiske landskab, men også få usynlige stemmer frem i lyset.

Muskelsvindfonden vil være en central stemme i den sundheds- og handicappolitiske samfundsdebat. Vi vil skabe størst mulig opmærksomhed om vores sag. Derfor valgte vi i efteråret 2023 at gå væk fra tryksager og har i stedet skabt en ny digital platform med journalistik indhold. Den nye digitale platform er nem at tilgå for politikere, samfundsdebattører, nydiagnosticerede med muskelsvind og alle andre mennesker, som Muskelsvindfonden kommer i kontakt med gennem Grøn Koncert, Cirkus Summarum og alle andre aktiviteter, vi gennemfører hvert år, fortæller direktør Henrik Ib Jørgensen og fortsætter:

Med Pærspektiv bliver det også meget nemmere at aktivere, engagere og interagere med omverdenen i det digitale rum, fordi tiden fra tanke til handling er utrolig kort, og fordi mulighederne for at distribuere digitalt er så uendeligt meget større.

array(5) {
 ["post_type"]=>
 string(6) "banner"
 ["posts_per_page"]=>
 int(4)
 ["orderby"]=>
 string(4) "rand"
 ["status"]=>
 string(7) "publish"
 ["meta_query"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["key"]=>
   string(28) "banner_profilbanner_big_link"
   ["value"]=>
   string(0) ""
   ["compare"]=>
   string(2) "!="
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["relation"]=>
   string(3) "AND"
   [0]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) "<="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
   [1]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240716"
     ["compare"]=>
     string(2) ">="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
  }
 }
}